7 november 2017

Med koll på framtiden

Teknikutvecklingen går i snabb takt inom många områden som är intressanta för den svenska Försvarsmakten.

Detaljer av provrör

Utvecklingen av syntetisk biologi, där man kan bygga nya organismer, ger helt nya förutsättningar. Foto: FOI.

FOI har lång erfarenhet av att skanna av forsknings­fronten inom ett antal teknik­områden. Nu har en grupp forskare, på uppdrag av Försvarsmakten, arbetat med metodutveckling för att se hur arbetet med att se och tolka teknikutveckling kan utvecklas.

– Inte minst för att utvecklingen just nu går mycket fort inom ett antal områden, som bioteknologi, energiteknologi, material­teknologi och informations­teknologi, berättar Göran Kindvall, senior analytiker på avdelningen för försvars­analys vid FOI.

Delvis handlar det om att utveckla metoder för att säkrare kunna analysera tekniktrender och identifiera det forskarna kallar disruptivitet, det vill säga teknikutveckling som i grunden förändrar förutsättningarna inom en verksamhet.

– Flera teknologier närmar sig det stadiet. Den dag vi kan skapa kvantdatorer, så kommer de att kunna knäcka många av dagens krypto­system. Utvecklingen av syntetisk biologi, där man kan bygga nya organismer, ger också helt nya förutsättningar, säger Göran Kindvall.

I rapporten presenteras ett antal metoder som kan användas för att utforska den framtida teknik­utvecklingen.

– Allt från brainstorming till spel som kan hjälpa oss att identifiera och värdera framväxande eller disruptiv teknik.

För FOI är detta inte något banbrytande arbets­sätt, mer en vässad version av tidigare arbete.

– Där vi jobbar mer systematiskt för att också hitta och tolka svaga signaler, saker som ligger långt fram tiden.

En av projektets upptäckter är att många europeiska länder nu arbetar för att stärka sin framsyns­verksamhet. EU har dessutom planer på att starta ett strategiskt framsynsprojekt. Med bra metoder för framtidsspaning kan FOI ges en central plats i EU:s arbete, men också byta kunskap med andra länder.

– Vi är inte bäst, ännu. Men vi håller på att etablera oss metodmässigt inom ett antal nischer, exempelvis analys av stora mängder data, säger Göran Kindvall.