20 november 2017

Ny metod hittar källor till förorening

Det finns flera etablerade metoder som kan visa att ett vatten är kontaminerat. Men de säger inget om vad som förorenar vattnen. Men nu har FOI tagit fram en metod som med hjälp av DNA-sekvensering kan fastställa källorna till en förorening.

Hand med provrör

En sekvenseringsmaskin, en Illumina MiSeq, förbereds för tvätt efter ett test. Foto Maria Åsén.

Tänk dig följande: En badsjö måste stängas regel­bundet på grund av förhöjda halter av de fekala indikatororganismerna E. coli och enterokocker. De utsöndras i avföring från såväl människor som vilda och tama djur.

Men varifrån kommer föroreningarna? Det kan FOI:s metod ge svar på. I exemplet som nämndes tidigare i texten fanns det spekulationer om trasiga avlopp, rastade hundar och vilda fåglar. Efter att ha gått igenom hundratals vatten- och fekalieprover kunde förorening­arnas ursprung spåras med hjälp av DNA.

– Det vi såg var att det var fekalier från människor och vilda fåglar som var källan. En trolig teori är att huvudparten av förorening­arna kom från läckande avloppsledningar runt den å som är sjöns främsta tillflöde och från det stora antal änder som fanns i en damm upp­ströms, säger Jon Ahlinder, forskare vid FOI.

Hundarna däremot oskyldigförklarades.

– Vi fann en liten fekal påverkan av hund, men tolkar den som så liten att den inte utgjorde någon fara, säger Moa Hägglund, forsknings­ingenjör.

Arbetet med badsjön utvecklade FOI:s kunskaper.

– Det har hjälpt oss att utveckla vårt referens­bibliotek för DNA-sekvensering. Där har vi ett stort antal förorenings­källor med referenser från hela Sverige och alla årstider, säger Jon Ahlinder.

Att stötta det svenska samhället med denna typ av forskning är en viktig del i FOI:s arbete, men arbetets ursprungliga mål är stärka skyddet vid en attack med biologiska vapen.

– Vi arbetar med att spåra källor, exempelvis vid ett sabotage mot ett vattensystem, för att forensiskt kunna binda en förövare. Det gör att vi också kan finnas som en resurs till polisen vid en utredning där det förekommer biologiska ämnen, säger Moa Hägglund.

Forskare med prov

Emelie Salomonsson, forskare på avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå, kontrollerar den flödescell där DNA-sekvenseringen sker. Foto Maria Åsén.