6 februari 2018

Boko Haram kan växa sig starkare igen

Den väpnade islamistiska gruppen Boko Haram har försvagats i Nigeria – men det är för tidigt att räkna ut dem. Det finns en risk att gruppen växer sig starka igen. Den slutsatsen drar analytiker vid FOI som har utvärderat organisationens uthållighet.

Karta Nigeria

Karta över Nigeria där delstaten Borno i nordöst är markerad.

Terrorgruppen Boko Haram har sedan 2009 spridit oro och skräck i Nigeria. I början av 2015 kontrollerade gruppen stora delar av delstaten Borno i landets nordöstra del. Sedan dess har den förlorat merparten av området, splittrats i två fraktioner och pressats tillbaka av den nigerianska militären. Enligt uttalanden från landets regering är gruppen besegrad.

– Det stämmer inte. Boko Haram är försvagade men inte besegrade. Och det finns en risk att de blir starkare igen, säger Daniel Torbjörnsson som är biträdande analytiker vid FOI.

Han har tillsammans med kollegan Michael Jonsson utvärderat hur länge Boko Haram kan tänkas överleva. Analysen har gjorts på uppdrag av Försvarsdepartementet och presenterades i en rapport strax före årsskiftet.

Det är svårt att säga hur stor organisationen är, enligt Daniel Torbjörnsson. Men man vet att de har blivit färre. Enligt en bedömning fanns år 2014 mellan 15 000 och 20 000 medlemmar. Nu är de uppskatt­ningsvis 6 000, varav 5 000 i en fraktion som leds av Abu Musab al-Barnawi. Det är den grupperingen som kan bli starkare. Skälet är att al-Barnawi, till skillnad från Abubakar Shekau som leder den andra falangen, valt att inte ge sig på civila. Det gör att han potentiellt kan återfå det folkliga stöd gruppen hade tidigare.

– En viktig faktor för gruppens överlevnad är att den har ett folkligt stöd som gör att den kan rekrytera arbetskraft, få förnödenheter och finansiering. Al-Barnawi lyckas ännu försörja sin grupp utan att ge sig på civila. Om han skulle göra det faller hans långsiktiga fördel att kunna få ett folkligt stöd, säger Daniel Torbjörnsson.

Boko Haram bekämpas av nigerianska armén som sedan 2015 har en division stationerad i nordost. Armén får hjälp av militär från grannländerna Kamerun, Tchad, Niger och Benin, som också utsätts för gruppens terror. Därtill finns grupper av civila som har tagit på sig att försvara städer och byar.

Den nigerianska armén blir allt bättre men har ännu inte förmåga att slå ut terrorgruppen helt, enligt Torbjörnsson. Och ingen har ännu lyckats få tag i Shekau trots att han har jagats i flera år. Hans grupp ger sig främst på civilbefolkningen och kan på så sätt göra mycket skada med lite medel, som exempelvis med hjälp av självmordsbombare. Men den strategin har också gjort att fraktionens folkliga stöd är litet.

– Shekau ses av media och andra aktörer som den farliga. Vi ställer oss emot det. Gruppen är farlig och destruktiv på kort sikt, men inte det stora hotet på längre sikt. Al-Barnawi är har en större förmåga att möta de nigerianska säkerhetsstyrkorna, säger Michael Jonsson.

Terrorgruppen Boko Haram bildades i Nigeria 2002 för att sprida sin version av islam. Gruppen har vuxit fram till följd av stora regionala, etniska och religiösa motsättningar. Från 2009 har våld varit gruppens primära metod i kampen att störta landets regering och skapa en islamisk stat. År 2016 splittrades organisationen i två delar med olika ledare. Abu Musab al-Barnawi har flest anhängare. Målen för hans terror är säkerhets­styrkor och nigerianska staten, inte civila muslimer. Ledaren för den mindre fraktionen är Abubakar Shekau. Han är mer hänsyns­lös och använder våld mot civila. Boko Haram är ett öknamn som tolkas som ”västerländsk utbildning är förbjuden (synd)”.