28 maj 2018

FOI-forskare utvärderar radarsensorer för drönare

I större radarsystem används ofta så kallade gruppantennbaserade radarsystem, som är snabbare och ger bättre detektion än traditionella radarsystem. FOI utvärderar nu om dessa kan användas också för drönare.

Flygande drönare

FOI undersöker om nya typer av avancerade radarsensorer kan användas för drönare. Foto: FOI.

FOI har under flera år arbetat med radarsystem som innehåller gruppantenner. De roterar inte som vanliga radarantenner och begränsas därför inte av rotations­hastigheten. I stället kombineras signaler från många antenner elektroniskt vilket gör att de snabbt kan byta riktning och dessutom ”se” åt flera håll samtidigt. På så sätt kan de detektera omgiv­ningen snabbare och bättre än traditionella radar­antenner. Antenner av denna typ används till exempel i större moderna radar­system och i jaktflyg­plans nosradar. De finns även för användning från drönare men kostar miljontals kronor.

Nya radarsensorer

Forskare vid FOI utvärderar nu en radarteknik som använder gruppantenner i kombination med traditionell så kallad SAR-teknik (Syntetisk Apertur Radar). SAR-teknik innebär att man skapar en större syntetisk antenn genom att sammanställa mätdata tagna från olika positioner längs en plattforms bana. Den nya tekniken kallas 3D-SAR och kan användas för att övervaka mindre områden från mindre drönare.

– Vi vill undersöka nyttan med nya typer av avancerade radarsensorer på drönare, säger Jan Svedin som är laborator vid FOI.

Enkla system…

Arbetet ingår i ett större projekt och görs på uppdrag av Försvarsmakten. Det grund­läggande syftet är att öka kunskap­erna för olika typer av radarsystem. Hur lätt är det exempelvis att störa de enklaste systemen? Och kan de användas för att störa andra system?

– Vi vill även se hur långt man kommer med en enklare och billigare SAR-sensor. Det är viktigt också för att veta hur stort hot den kan utgöra. Konstruktionen av både hård- och mjukvara är öppen, tillgänglig för alla. Vem som helst kan bygga en sådan, säger Jan Svedin.

… kan ge bättre bilder

I drönare används oftast elektrooptiska sensorer som IR-kamera. De ger sämre upplösning ju högre upp drönaren är och begränsas dessutom av exempelvis moln och dimma eller rök. Upplösningen i en SAR-radar är oberoende av höjden. Radarn ser rakt genom rök och dimma.

FOI-forskarnas gruppantenner har ännu så länge inte testats på flygande drönare. Målet är dock att tekniken ska användas i luften.

– Vi planerar att börja göra flygande radar­mätningar i höst. Vi kommer initialt att utvärdera nyttan med en enklare SAR-sensor på en mindre drönare, säger Jan Svedin.