23 juli 2018

Utmaning att lösa bataljoners kommunikations­behov

När en bataljon ska ut i strid gäller det att kommunikationsutrustningen fungerar. Annars kan situationer uppstå där en enhet blir avskuren från övriga grupper. I samarbete med en forskningsgrupp inom Nato har FOI undersökt olika lösningar för att få fram kraftfulla taktiska kommunikationsnät.

Stridsvagnar på fält

Robust och säker kommunikationsutrustning är viktig under strid och under övning. Bilden föreställer stridsvagnar från Wartofta kompani, P4 Skaraborgs Regemente, under övning Våreld 18. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.

Jämfört med vanliga mobiltelefonnät är kraven högre när det gäller robusthet, tillförlitlighet och säkerhet på militära nät i en bataljon. Näten måste också anpassas efter olika behov beroende på om användarna är till exempel soldater eller fordon, och om tjänsterna ska spridas lokalt eller nå hela bataljonen. Förutom att systemen alltså måste ha olika räckvidd och kapacitet är kraven också höga på att de ska vara störtåliga.

På uppdrag av Försvarsmakten har FOI undersökt olika lösningar för att uppfylla en bataljons olika kommunikationsbehov. Projektet har pågått i tre år och en del av forskningen har skett i samarbete med en forskningsgrupp inom Nato, där FOI:s roll bland annat var att bidra med ett större scenario till en simulering av en militär operation. Den simulerade händelsen ägde rum i det fiktiva landet Anglova där 157 fordon skulle förflytta sig och slå mot en fiende.

– Vi tittade på kommunikationen inom bataljonen, hur man bygger näten, hur de ska se ut och vilka radiosystem man ska ha. Antingen kan man ha ett stort nät för alla fordon eller flera mindre nät, exempelvis ett för varje kompani, och sedan koppla ihop dem. Men man kan också behöva båda alternativen för det är mycket data som ska skickas inom bataljonen, berättar Jan Nilsson, forskningsledare på avdelningen för ledningssystem, FOI.

Kommunikationen sker dels i form av tal, dels i form av dataöverföring som till exempel grafiska ordrar eller positionsinformation när en fiende siktas eller för att undvika vådaskjutning. Ett stort problem är dock att radiosystemen riskerar att störa varandra – framför allt om det inte är så långt mellan dem. De kan också påverkas av annan elektrisk utrustning som datorer.

– Därför är det viktigt att systemen är robusta och säkra. Vi läste ju i tidningarna om hur ryssarna störde ut systemen i Ukraina, det kan vara ett effektivt sätt att hindra ett lands förband, säger Jan Nilsson.

Även frekvenstillgången har betydelse för hur systemen påverkar varandra. För att slippa störningar hoppar många militära radiosystem mellan olika frekvenser. Men ändå blir det problem när flertalet system ska operera inom ett begränsat frekvensområde. Ett av projektets mål har därför varit att analysera effektiva åtgärder mot denna typ av störningar.

– För att man ska kunna förmedla all information som behövs i en bataljon, eller i en ännu större enhet som en brigad, är det viktigt att undvika och kunna hantera störningar. Om du störs kan du bara överföra det viktigaste och till slut kan du komma till ett läge där du blir helt avskuren från de andra enheterna. Då måste det finnas metoder för att kunna lösa detta, avslutar Jan Nilsson.

 

Radio

En RA 572 2-KANAL, en av radioprodukterna inom det nyligen upphandlade taktiska markradiosystemet med benämningen Radiosystem 570. RA 572 är en fordonsmonterad radio som stödjer flera frekvensband, flera vågformer och kan användas i flera roller. RA 572 är avsedd för mera avancerade fordon som till exempel stridsvagn 122. Bilden är hämtad från tillverkarens webbplats.