2 oktober 2018

Konsten att snabbt hitta skadliga mikroorganismer

Riskerna för spridning av skadliga mikroorganismer ökar. Därmed växer behovet av att snabbt kunna identifiera dem – och helst i fält. FOI har studerat nuvarande och framtida tekniker.

Man tar prover vid vatten

Behovet av att snabbt kunna identifiera skadliga mikroorganismer i fält ökar. Foto: Emelie Näslund/FOI.

Verktyg för att arbeta med mikroorganismer har blivit både bättre och billigare under senare år. Det går att kopiera och ändra i organismernas minsta bestånds­delar och föra in olika slags mekanismer med olika metoder.

– Precis som man kan använda teknik för att manipulera mikroorganismer av medicinska skäl kan metoden användas på skadliga sätt. Numera finns exempelvis teknik för att fram­ställa förändrade mikroorganismer – som kan innehålla gener som slår ut användning av antibiotika eller som sprider gifter. Även andra orsaker kan leda ökad spridning av exempel­vis antibiotikaresistenta bakterier, bland annat ökat internationellt resande och frakt av varor säger Linda Karlsson, forsknings­ingenjör, med fokus på CBRN-skydd och säkerhet, vid FOI i Umeå.

I samma takt som verktygen förfinats har även kunskapen om mikroorganismer ökat. Det är inte längre enbart stater som kan arbeta med antibiotika­resistens eller giftproduktion.

– Tidigare var traditionella biologiska vapen intressanta ur ett militärt perspektiv. Det gällde ett fåtal högrisk­organismer. Militära organisationer hade koll på vilka länder som höll på med dem. De flesta var luftburna. Så är det inte längre. Enskilda personer eller grupper kan idag både tillverka, köpa och sprida mikroorganismer på en rad olika sätt, säger hon.

Jämförelser med incidenter där mjältbrands­bakterier och nervgifter ingått ligger nära till hands.

Behov av snabb detektion

Linda Karlsson har tillsammans med några kollegor skrivit rapporten Rapid field identification of harmful micro­organisms. Det är en genomgång av de tekniker och produkter som finns för att snabbt och säkert detektera skadliga mikroorganismer. Det finns behov av att kunna göra denna bedömning på plats, ute i fält.

– Vi vill inte bara veta om ett prov innehåller en viss organism, vi vill känna till alla mikro­organismer som finns i provet. Optimalt ska den även varna för de skadliga eller om någon har mixtrat med dem. Dessutom bör analysen helst vara genomförd inom 60 minuter, säger Linda Karlsson.

Framtidens verktyg

Det finns många tekniker och verktyg för att identifiera mikroorganismer, men få lever upp till de krav som rapporten ställt. De som klarar sig bäst i genomgången arbetar med att analysera den genetiska informationen, det vill säga sekvensera DNA eller RNA. Tekniken utvecklas hela tiden. Men samtidigt ställer den krav på att det redan finns genetisk information att jämföra med – data som inte är kopplad till tekniken utan till kunskaps­uppbyggnad.

– Det finns idag handhållna produkter som klarar en hel del, som att sekvensera flera hundratals delar av en gen, så kallade baspar, under 60 minuter. Det är bra, men en organisms arvsmassa kan innehålla flera miljoner baspar, så det dröjer flera år innan vi har en produkt som kan göra allt det vi idag önskar, säger Linda Karlsson.

Rapporten beskriver dagens teknik, vilka som är att vänta inom fem, respektive tio år.

– Jag tror att vi inom några år kommer få ser produkter med olika tekniker som samverkar, en för att hitta biologiskt material, en annan för att identifiera och en tredje för att göra riskbedömning, säger Linda Karlsson.