19 november 2018

Fortsatt spridning av terrorpropaganda från IS

Terrororganisationen Islamiska staten (IS) sprider fortfarande sin digitala propaganda framgångsrikt. Detta trots att de stora sociala medieplattformarna arbetar effektivt med att förhindra detta.

Grön fågel - detalj från rapportomslag till "Digital Jihad", FOI-R--4645--SE

Bild från Shutterstock.

IS har förlorat nästan hela sitt fysiska territorium. På internet är de dock fortsatt framgångsrika på att sprida målgruppsanpassad och effektfull propaganda som attraherar mottagare över hela världen. Det är en av slutsatserna i FOI-rapporten Digital Jihad. Propaganda from the Islamic State.

– IS har gått ifrån att vara en proto-stat till ett utspritt internationellt terrornätverk som framför allt kommunicerar via digitala medier. Ensamma sympatisörer och små terrorceller kommer även i fortsättningen att uppmanas till våldshandlingar, likväl som att IS medieaktivister kommer att formulera hot liknande dem vi såg mot fotbolls-VM i somras, säger forskaren och medförfattaren Katie Cohen.

Anpassningsskickliga på internet

IS förmåga att anpassa sig till ett ständigt föränderligt digitalt landskap kommer sannolikt att hålla organisationen vid liv, då anhängare fortsatt kan kommunicera med varandra. De stora sociala medieplattformarna arbetar effektivt med att ta bort IS propaganda. Dock har IS varit framgångsrika på att kringgå och förekomma försök som ska få bort deras propaganda från digitala kanaler.

– Syftet med rapporten är att ge en introduktion till IS digitala propaganda. Allt från hur propagandan sprids, vilka symboler som används, vilka budskap som förmedlas samt vilken roll kvinnor har i propagandan, säger Lisa Kaati, forskare vid FOI och projektledare för regeringsuppdraget Våldbejakande extremism.

Propagandan har flera syften. Den kan bidra till radikalisering, förödmjuka fiender till IS och inspirera anhängare att begå terrorattacker - något som har skett i ett flertal europeiska länder.

Rapporten är en delredovisning av regeringsuppdraget Våldbejakande extremism. Hela regeringsuppdraget och tidigare delredovisningar finns samlade på vår webbsida Våldsbejakande extremism. Nästa avrapportering kommer under januari 2019.