29 november 2018

Gripen-piloter tränar i Sverige

FOI:s simulatoranläggning FLSC genomfördes nyligen en internationell övning med Gripen-piloter från fem länder. Erfarenhetsutbytet vässar allas taktiska förmåga.

Genomgång

Genomgång efter en av övningarna. Foto: Albert Hager Bernats/FOI.

– Taktiska övningar som denna innebär att vi tränar ledarskap och förmåga att fatta beslut för två eller fyra flygplan, säger piloten Henrik Nyström, kapten i flygvapnet och projektledare för årets internationella taktiska ledarskapsträning. Scenarierna byggs upp med tydliga uppgifter och kan handla om att försvara en kuststräcka mot inkommande fientliga flygplan. Snabba utvärderingar och möjlighet att köra om scenariet efter återkoppling gör simulatorträningen attraktiv.

FOI:s anläggning FLSC, Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, kombinerar bemannade simulatorer och datorgenererade stridskrafter. Piloterna och flygstridsledarna sitter i autentiska miljöer och använder samma typ av utrustning som till vardags.

– De som tränar i FLSC kan redan flyga, säger Niclas Lagerbäck, flygstridsledare på FOI och operativt ansvarig för anläggningen. När Gripenpiloterna och flygstridsledarna kommer hit så övar de på att lösa realistiska uppgifter tillsammans. De tränar på att agera i grupp, med eller mot andra flygplan och stridskrafter. Vi uppnår samma träningseffekt som i verkligheten, men till en bråkdel av tidsåtgång och kostnad, konstaterar Niclas Lagerbäck.

– En fördel med internationella övningar är att vi delar erfarenheter och lär oss nya sätt att angripa och lösa problem, konstaterar Henrik Nyström. Att leda ett team piloter från flera länder innebär att man skärper sitt beslutsfattande och blir mer uppmärksam på hur ens ledarskap fungerar i ovana situationer och med nya kolleger. Det stärker den operativa förmågan både i Sverige och de andra Gripenländerna.

Karta

Piloter diskuterar i samband med en övning. Foto: Albert Hager Bernats/FOI.