4 februari 2019

Ryssland övar för krig

Ryska militärövningar har de senaste tio åren blivit allt mer omfattande, visar en rapport från FOI. Efter att tidigare varit inriktade på att hantera småskaliga konflikter, övar Ryssland nu att påbörja och genomföra storskaliga krig.

Ryska militärer

Stabsarbete under övningen Vostok 2018. Foto: Vadim Savitsky/Gettyimages.

År 2017 meddelade ryska försvarsministeriet att cirka 10 000 ryska soldater deltog i en strategisk övning i västra Ryssland. Året därpå samlades 300 000 i motsvarande militärövning i de östra delarna av landet. Men siffrorna är inte det intressanta, tycker Johan Norberg, forskningsledare på enheten för säkerhetspolitik vid FOI i Kista.

– Det viktiga är vad de faktiskt gör, inte bara hur många som deltar. De har mycket personal. De har mycket materiel även om en hel del är gammalt sen Sovjettiden. Men övningar bygger förmåga, det vill säga förband som kan lösa ställda uppgifter, säger Johan Norberg.

Ökad omfattning

Han har på uppdrag av Försvarsdepartementet tagit fram rapporten ”Training for War – Russia’s Strategic-level Military Exercises 2009–2017” som handlar om ryska strategiska militära övningar. Dessa genomförs en gång per år och avser förmåga att kunna föra krig över stora delar av en kontinent. Även civila myndigheter och andra delar av samhället involveras för att se hur de kan hjälpa de väpnade styrkorna.

– Ryssland förbereder sig för att utkämpa regionala krig som kan bli utdragna, till exempel mot Kina eller Nato.

Rapporten bygger på ryska öppna källor, främst från det ryska försvarsministeriet. Den bild de ger är att omfattningen har ökat från 2009 till 2018.

– De har länge gjort strategiska övningar på ledningsnivå. Det som nu är slående är att dessa övningar sedan 2013 alltmer involverar trupp i terrängen.

Stridsberedskap berör ibland civila myndigheter

De ryska väpnade styrkorna förbättrar även målmedvetet sin stridsberedskap, det vill säga förmågan att gå från vardagsverksamhet i fred till att kunna lösa stridsuppgifter i ett krig. Även sådana storskaliga beredskapskontroller berör ibland även civila myndigheter. Det speglar en bred ansats av att samhället stöder militären i krig, enligt Johan Norberg.

Landet har det senaste tio åren använt militärt våld i Georgien, Ukraina och Syrien.

– Ryssland är uppenbarligen redo att använda militära medel. Då är det viktigt att förstå hur och vad de i värsta fall kan tänkas använda. Militära övningar ger en fingervisning om detta, säger Johan Norberg.