1 april 2019

Fördelar och risker med regionala försvarssamarbeten

Försvarssamarbeten i mindre grupper har blivit ett sätt att ta itu med den försämrade säkerhetssituationen i Europa. Men för Sveriges del gäller det att prioritera de grupper som ger störst resultat för den svenska försvarsförmågan konstaterar en rapport från FOI.

Militärer på en båt.

Visbykorvetterna HMS Nyköping och HMS Karlstad under övningen Trident Juncture 2018. Photo: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten.

Sverige har i dagsläget bilaterala försvarsavtal med ett tiotal länder och deltar i flera regionala samarbeten. Drivkraften är den försämrade säkerhetssituationen i Europa och framför allt det spända tillståndet runt Östersjön.
På uppdrag av Försvarsdepartementet har FOI analyserat två grupper som Sverige är medlem i: Joint Expeditionary Force (JEF) som leds av Storbritannien och Framework Nations Concept (FNC) som leds av Tyskland. Syftet har dels varit att ta reda på vad mindre försvarssamarbeten betyder för Europas säkerhet och försvar, dels vad Sverige behöver överväga som medlem i dessa samarbeten och vid eventuell anslutning till nya grupper i framtiden.

Snabbare beslutsfattande

Enligt rapporten har försvarssamarbetena både positiva och negativa effekter. På plussidan ligger bland annat snabbare beslutsfattande.

– Det här handlar ju om små grupper vilket innebär att man inte behöver invänta beslut från lika många parter som i stora multilaterala samarbeten. Beslutsfattandet underlättas också av att länderna ofta är likasinnade och har en liknande hotuppfattning. Det gör att de kan agera mer flexibelt i regionala situationer än vad som är möjligt i EU och Nato, säger Eva Hagström Frisell, forskningsledare på enheten för säkerhetspolitik och en av författarna bakom rapporten.

Rapporten visar också att regionala samarbeten stärker de säkerhetspolitiska relationerna mellan länderna och Europas förmåga att hantera olika situationer. De kan dessutom utgöra ett sätt för de europeiska länderna att leva upp till sina åtaganden inom Nato och bidra till en jämnare fördelning. En annan fördel är att mindre länder blir starkare genom att samarbeta med någon av Europas större militärmakter.

Kan leda till fragmentering

Men samtidigt konstaterar rapportförfattarna att sammanslutningar som JEF och FNC kan leda till en fragmentering av försvarssamarbetet i Europa. Medlemsländerna riskerar också att slösa med resurser som de istället skulle behöva till investeringar i det nationella försvaret.

– Därför krävs det ett noggrant analysarbete av fördelar och nackdelar med samarbeten av det här slaget och att man prioriterar de som ger bäst resultat, säger Eva Hagström Frisell.

Trots de negativa konsekvenserna är rapportens budskap att samarbeten som kan stärka de säkerhetspolitiska relationerna är bra för Sverige.

– Både Storbritannien och Tyskland är viktiga för Sverige. Men det gäller att militära projekt samordnas så att inte flera organisationer lägger pengar på samma sak.