15 april 2019

FOI deltar i försvarsforsknings-samarbete i rymden

FOI deltar i ett satellitprojekt med sensorsystem som kan upptäcka och bestämma läget för såväl satelliter och andra objekt i rymden, som rent rymdskrot. I början av maj i år skjuts satelliten SPARC-1 upp.

Simulerad bild från FOI:s planeringsverktyg.

Ett exempel på hur en bild från stjärnkameran kommer att se ut, punkterna är stjärnor och strecket är ett objekt som far förbi. Bilden är simulerad i FOI:s planeringsverktyg.

Tekniken för satelliter har utvecklats i snabb takt. De blir generellt mindre i storlek, mer komplexa och allt fler satelliter ligger i bana runt jorden. Dessutom flyger flera av dem i formation vilket ökar kraven på en effektiv övervakning.

– Vårt experiment handlar om att demonstrera möjligheten att mäta in objekt i rymden med hjälp av en modifierad stjärnkamera. Om det fungerar skulle i princip alla satelliter med en stjärnkamera kunna användas för inmätningar i rymden i framtiden. Man får helt enkelt ett globalt nätverk av rymdbaserade sensorer, säger Sandra Lindström, forskare och projektledare på FOI.

Satelliten är en så kallad 6 U cubesat med en storlek på 1x2x3 decimeter, ungefär som en skokartong.

– Det vi vill göra rent konkret är först att verifiera att kameran fungerar som förväntat. Därefter börjar vi testa tekniken genom att exempelvis mäta på olika ljusstarka rymdobjekt, på olika avstånd och med olika kamerainställningar. I sista steget kommer vi exempelvis titta på vilka förhållanden som ger bästa möjliga banbestämning.

Fakta om projektet

Projektet för att demonstrera rymdbaserad inmätning av objekt (rymdlägesbild) är en del i ett samarbete mellan Sverige och USA som benämns NAPA. FMV leder projektet och finansieringen kommer från Försvarsmakten. I USA är det flygvapnets forskningsorganisation AFRL, Air Force Research Laboratory, som deltar. AFRL har ansvarat för integrering och uppskjutning av satelliten och de har även egna experiment med på satelliten.

Kontakt:
Projektledare, Sandra Lindström, sandra.lindstrom@foi.se
Ansvarig SSA-experimentet, Torbjörn Sundberg, torbjorn.sundberg@foi.se

FOI har sedan länge byggt upp och vidmakthållit rymdkompetens åt Försvarsmakten inom ramen för dess forskning- och teknikutvecklingsprogram (FoT). Ett av projekten fokuserar på kunskap kring rymdlägesbild.