6 juli 2020

Internationellt fördjupad analys av rysk A2/AD-förmåga

FOI har engagerat tio ledande militära tänkare att skriva varsitt kapitel i en rapport kring Rysslands A2/AD-förmåga, det vill säga förmågan att bygga en ”ostkupa” i Östersjöregionen för att stoppa för­stärk­ningar från Nato vid ett anfall mot exempelvis Baltikum.

Militärfordon

År 2019 skrev FOI-forskarna Robert Dalsjö, Christofer Berglund och Michael Jonsson rapporten Bursting the Bubble, som ifråga­satte rysk A2/AD-förmåga. Förmågan, som närmast tagits för given i strategiska resonemang, skulle med en kombination av sensorer och långdistansrobotar ge möjlighet att skapa en 40 mil bred exkluderingszon (ostkupa) med ut­gångs­punkt från Kaliningrad. Inom den zonen skulle rysk militär kunna agera ohotad.

FOI-rapporten fick en enorm uppmärksamhet. En samman­fattning av rapporten översattes till 13 språk och studien används som undervisningsmaterial på 4-5 försvars­hög­skolor. Författarna bjöds in som föreläsare både i Sverige och utomlands, bland annat till London och Washington.

– Publiceringen var visserligen kontroversiell, men ingen har i grunden ifrågasatt vår huvudsakliga tes. Vi hade på ett tro­värdigt sätt, med tekniska och säkerhetspolitiska analyser, visat att bilden av rysk A2/AD-förmåga var betydligt över­driven, säger Michael Jonsson, forskningsledare vid FOI.

Tio ledande experter

För att bygga ytterligare kunskaper i frågan, bjöds tio ledande tänkare – rysslandsexperter, militärer och säkerhetspolitiska forskare – in till att skriva varsitt kapitel i en fördjupad analys kallad Beyond Bursting Bubbles.

– Vi letade efter en blandning av civila forskare och militära beslutsfattare inom olika domäner, både personer som delar vår kritiska bedömning av rysk förmåga och de som inte gör det. Vi letade också experter som kunde bredda kunskapen genom att titta på elektronisk krigföring, cyber och icke­militära metoder, berättar Michael Jonsson.

När rapporten publicerats kan man läsa om en grupp forskare som är överens i flera frågor, men oense i andra.

– Vi kan se att ingen av dessa ledande forskare tror på ogenom­trängliga bubblor, men ingen tror heller att det är lätt att ta sig igenom det ryska luftförsvaret i Östersjön vid en konflikt. Alla är överens om vilken hårdvara som finns i Rysslands huvudsystem, att Baltikum är mest utsatt för ryska hot, och att den ryska A2/AD-förmågan skulle vara som mest besvärlig vid ett snabbt krigsförlopp, säger Michael Jonsson.

Men rapporten visar också på att det krävs mer forskning inom flera frågor.

– Exempelvis om hur väl komponenter i de ryska vapen­systemen är integrerade, som om de kan dela måldata. Eller om hur väl ett stridsplan med smygförmåga, som F-35, skulle prestera i en duell med ryska radarsystem . Det finns också genuin osäkerhet kring hur Rysslands och Natos tekniska system skulle fungera om de utsätts för elektroniska attacker.

Leder till debatt

Michael Jonsson är säker på att flera av kapitlen kommer att leda till debatt.

– Exempelvis akademikerna Lanoszka och Simóns plädering för att väst borde jämna ut missilbalansen genom att placera markmålsrobotar i Polen och andra Natoländer. Säkert kommer också Keir Giles fascinerande beskrivning av ickemilitära åtgärder för att understöda militära förmågor – cyberangrepp, trollfabriker, energivapnet, påverkansagenter – att diskuteras.

Även inom FOI har dessa texter väckt nya tankar.

– Vår tes har inte förändrats i grunden. Men att se andra ledande forskare gå igenom dessa punkter har fått oss att fundera på om vi behöver omvärdera enskilda bedömningar eller komplettera analysen, säger Michael Jonsson.

Michael Jonsson är dessutom övertygad om att sista ordet inte är sagt i frågan.

– Jag förväntar mig att vi fortsätter med en konstruktiv debatt. Men genom den här rapporten har vi snävat ner osäkerheten till ett fåtal frågor att fortsätta forska på.

Kapitelförfattare i Beyond the Bubble

 • Michael Jonsson och Robert Dalsjö, FOI (Sverige)
 • Justin Bronk, Royal United Service Institute (Storbritannien)
 • Douglas Barrie, International Institute for Strategic Studies (Storbritannien)
 • Jamie Meighan, Royal Air Force (Storbritannien)
 • Sam J. Tangredi, US Naval War College (USA)
 • Anders Puck Nielsen, Forsvarsakademiet (Danmark)
 • Ilmārs A. Lejiņš, Nacionālie bruņotie spēki (Lettland)
 • Robin Häggblom, försvarsdebattör, (Finland)
 • Alexander Lanoszka, University of Waterloo, (Kanada) och Luis Simón, Vrije Universiteit Brussel (Belgien)
 • Keir Giles, Chatham House (Storbritannien)
 • Ben Hodges, The Center for European Policy Analysis (USA)