9 november 2020

Letar synergier i krigets Mali

I Mali försöker flera internationella militära insatser bidra till att förbättra en mycket ansträngd säkerhetssituation. Det är ett arbete som görs i grupper från olika länder med olika uppdrag, förutsättningar och kulturer. FOI har studerat möjligheten att skapa synergieffekter i det arbetet.

Soldater på uppdrag i Mali

Skyttekompani med terrängbil 16 (Galt) under patrull i Mali. Foto: Oscar Larsson/Försvarsmakten.

År 2012 utropade tuareggerillan MNLA självständighet i norra Mali. Det blev starten till den serie av konflikter som pågår än i dag, med många aktörer, intressen och konfliktnivåer. Situationen är än mer komplicerat efter en statskupp i augusti i år.

Malis regering har bjudit in ett antal externa aktörer att verka på landets territorium. I dag finns fyra större militära insatser i landet (se även Fakta insatser.):

  • FN:s Minusma.
  • EU:s EUTM.
  • Franska Barkhane.
  • Den regionala afrikanska FC-G5S.

En femte insats är under uppbyggnad. Det är Takuba, en koalition av europeiska specialstyrkor lett av Frankrike som ska ingå i Barkhane och stödja maliska styrkor under operationer.

Det rör sig totalt om 20 000-30 000 utländska militärer inom insatserna och till det kommer ett antal stödfunktioner. I rapporten Synergies Between Military Missions in Mali har FOI-forskarna Elin Hellquist och Tua Sandman studerat hur man kan hitta synergier mellan grupperna, bland annat genom intervjuer med svenska deltagare i Minusma och EUTM.

– Med målet att ett plus ett åtminstone ska bli lite mer än två, säger Elin Hellquist.

Svårt att institutionalisera

Forskarna konstaterar att insatserna i Mali har en mängd utmaningar. Riskerna är stora, terräng likväl som klimat är svåra att hantera och situationen är så instabil att insatsernas uppdrag förändras över tid. Allt detta gör det närmast omöjligt att bedriva ett institutionaliserat samarbete.

Istället handlar det om att hitta synergier när möjligheter dyker upp.

– Kontaktytorna uppstår oftast av behov på plats, när en grupp behöver hjälp. Det kan handla om att dela information, hjälpa till med transporter eller att erbjuda skydd och sjukvård, säger Elin Hellquist.

Viktigt för samarbetet är att alla organisationer har ett tydligt, avgränsat uppdrag.

– Det är arbetsfördelningen mellan insatserna som sätter ramarna för vilka kontakter som är möjliga. Fokus ligger på den egna uppgiften, sedan hjälps man åt med till exempel logistik och skydd när så behövs, säger Elin Hellquist.

FOI-forskarna noterar att situationsanpassade lösningar ofta underlättas av personliga relationer. Men det är en evig utmaning i internationella militära insatser.

– I Mali, som i de flesta uppdrag, stannar militärer bara i sex månader. Sedan byts de ut.

Svensk till svensk

Därför kan personkännedom ibland ersättas av andra band.

– Nationalitet kan vara en väg, exempelvis att en svensk i en organisation kontaktar en svensk i en annan, säger Elin Hellquist.

För de svenska soldaterna kan rapporten vara till hjälp när Försvarsmakten får nya uppgifter inom Minusma. Det svenska underrättelsekompaniet i Timbuktu ersätts av ett svenskt skyttekompani som ingår i en mobil insatsstyrka vid den tyska campen i Gao. Svenska specialsoldater kommer också att ingå i Takuba. Att Försvarsmakten får nya uppgifter i Mali kan skapa nytta även för Sveriges nationella försvar.

– Eftersom insatserna utvecklas i en riktning där Försvarsmaktens personal kan komma att få erfarenheter som inte kan efterliknas vid övningar hemma, säger Elin Hellquist.

Rapporten har överlämnats till Försvarsdepartementet.

Sverige har varit en del av de internationella insatserna sedan 2013.

  • I Minusma bidrar Sverige med ett skyttekompani till en snabbrörlig stridsgrupp verksam vid den tyska campen i Gao i östra Mali. I oktober bidrog Sverige med 145 svenskar. Försvarsmakten kan skicka upp till 470 soldater till Minusma.
  • EUTM tränar Malis nationella styrkor, ett arbete som tagit paus efter kuppen i augusti. Försvarsmakten kan skicka upp till 15 instruktörer och stabsofficerare till EUTM:s verksamhet.
  • Takuba. En franskledd insats under uppbyggnad. Ska, sannolik från årsskiftet, stödjas av Sverige med upp till 150 militärer.

*Uppgifterna: Siffrorna bygger på fakta från årsskiftet 2019-2020 om inte annat sägs.

Minusma

Leds av: FN.
Antal militärer: 13 289.
Varav svenskar: Max 470 (145 i oktober 2020).
Arbetsområde: Hela landet.
Huvudkontor: Bamako.
Uppdrag: Att arbeta för att fredsavtal respekteras, att stödja statens återetablering i centrala Mali och att skydda civila.
Aktiviteter: Patrullering, säkerhetsoperationer, minröjning, utbildning av inhemska säkerhetsstyrkor, avväpnande och återanpassning av tidigare kombattanter.
Budget: 11,7 miljarder SEK.

EUTM

Leds av: EU.
Antal militärer: 7 000.
Varav svenskar: Max 15. I normalfallet 7-8.
Arbetsområde: Södra Mali.
Huvudkontor: Bamako.
Uppdrag: Bygga kapacitet hos den maliska försvarsmakten och regionala styrkorna FC-G5S.
Aktiviteter: Träning av nationella och regionala styrkor, rådgivning av Malis försvarsledning. (Arbetet är vilande efter statskuppen i augusti. EUTM har också drabbats hårt av Corona.)
Budget: 1,4 miljarder SEK för perioden 2020-24 (350 miljoner per år).

Barkhane

Leds av: Frankrike.
Antal militärer: 5 100.
Arbetsområde: Sahel-regionen.
Huvudkontor: N'Djamena (Tchad).
Uppdrag: Kontraterrorstyrka, kan stötta Minusma vid överhängande hot.
Aktiviteter: Bekämpa terroristgrupper, träna regionala styrkor, bistå med sjukvård och utvecklingsprojekt till befolkningen.
Budget: 6,3 miljarder SEK.

FC-G5S

Leds av: Grannländerna, med stöd av FN.
Antal militärer: 5 000.
Arbetsområden: Malis gränsområden mot Mauretanien, Tchad, Niger och Burkina Faso.
Huvudkontor: Bamako.
Uppdrag: Bekämpa terrorism, stoppa brott och trafficking över landsgränser.
Aktiviteter: Militär kamp mot terrorism, att stötta humanitära arbeten och brottsutredningar.
Budget: Målet är 4,4 miljarder SEK (är beroende av extern finansiering, bland annat från EU).