1 maj 2021

FOI fördömer ryska sanktioner mot en av FOI:s forskare

FOI har mottagit information om att en av våra medarbetare blivit sanktions­listad av Ryssland tillsammans med sju andra EU-medborgare.

FOI:s logotyp och en svensk flagga.

Foto: FOI.

– Det är helt oacceptabelt att Ryssland helt grundlöst inför sanktioner mot forskare som gör sitt jobb, säger generaldirektör Jens Mattsson. Sanktionen kommer heller inte påverka arbetet i myndigheten.

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, är den svenska statliga myndigheten för tillämpad forskning och expertstöd inom försvar och säkerhet. De viktigaste uppdragsgivarna är Försvarsmakten, Försvarets Materielverk samt Regeringskansliet genom Försvarsdepartementet och UD.