7 november 2022

Minoriteter utsatta för andras för­domar i digitala miljöer

När FOI:s forskare undersökte inlägg på diskussionsforumet Reddit som nämnde etniska minoriteter kunde de konstatera att nästan var femte innehöll fördomar och andra former av negativa attityder mot etniska minoriteter.

Blå rektanglar och kvadrater

Rapportens data kommer från inlägg som publicerats på 99 subforum på den sociala nätverkssajten Reddit mellan den 1 januari och den 31 juli 2022. Bild från Shutterstock.

FOI har haft ett regeringsuppdrag att kartlägga olika former av rasism i digitala miljöer. Nu redovisar FOI resultatet i en rapport.

– Vi ser att framför allt muslimer och andra med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika är utsatta för andras fördomar. De inlägg som innehåller fördomsfulla uttalanden innehåller också ofta okunskap om och sammanblandning av olika etniska och religiösa minoriteter. Vi såg också en kraftig ökning av islamofobiska uttryck i samband med de så kallade påskupploppen i april 2022, säger Katie Cohen, analytiker och projektledare för uppdraget.

Analyserad data kommer från inlägg som publicerats på 99 subforum på den sociala nätverkssajten Reddit mellan den 1 januari och den 31 juli 2022. De etniska minoriteter som ingick i studien var muslimer, judar, afrosvenskar och andra med (subsahariskt) afrikanskt ursprung, personer med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika, samt den generaliserande termen ”invandrare”. Projektet har genomgått etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten. Alla forskningsresultat rapporteras i anonymiserad och aggregerad form. Forskarna har bland annat använt artificiell intelligens för att välja ut data.

Vanligt med fördomar om att invandrare skapar oro och oreda

Forskarna har utgått från den definition av rasism som anges i Regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott från 2016. Den anger rasism som ”uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt”.

– Ett sätt att förstå rasism är att betrakta den som en form av fördomsfullhet. Vi har därför undersökt vilka fördomar som uttrycks mot olika etniska eller religiösa grupper. De fyra vanligaste fördomarna vi såg i materialet handlade om att vissa grupper skapar oro eller oreda i samhället, har odemokratiska eller föråldrade värderingar, inte kan integreras eller väljer att försörja sig på bidrag eller ekonomisk brottslighet framför arbete. Vanligast är fördomar om att muslimer och ”invandrare” skapar oro i samhället och har föråldrade eller odemokratiska värderingar, säger Katie Cohen.