19 december 2022

FLSC: ”Tre­dimensionellt schack i över­ljud”

Avsnitt 48 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om Flygvapnets luftstrids­simulerings­centrum (FLSC) och verksamheten där.

Logotypen för Rapporterat.

FLSC är en världsledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid, många-mot-många. Samtliga flygdivisioner och flygstridsledare från det svenska flygvapnet nyttjar anläggningen regelbundet. Dessutom används anläggningen för samövningar där också flera andra nationer deltar.

Gäster i avsnittet är officeren Niclas Lagerbäck och enhetschefen Stefan Ungerth, båda från FOI.

De berättar bland annat om att övningar i FLSC sparar ungefär 6 000 flygtimmar per år, hur de går tillväga för att eliminera turfaktorn och varför det går att öva taktik bättre i FLSC än uppe i luften.

Avsnittet är cirka 28 minuter långt.