Podcast: Rapporterat

Podcasten Rapporterats omslagsbild

I podcasten Rapporterat fördjupar vi oss i den forskning som bedrivs inom FOI:s verksamheter. Här får du ta del av forskarens resonemang och analyser.

Har du en fråga till FOI:s forskare? Skicka in den till oss.

Lyssna på och läs om poddavsnitten

52. Det moderna sjökriget

Medverkande: forskningsledare Niklas Granholm, kommendör Per Edling och Cajsa Collin

En stor del av vår export och import transporteras på havet och kablar och ledningar på botten förser oss med el, energi och internet. Ett samtal om hur havets ändrade roll ställer nya krav på vårt sjöförsvar.

Med i studion sitter FOI:s forskningsledare Niklas Granholm, som även är ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien, tillsammans med kommendör Per Edling från Försvarsmaktens operationsledning och ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

51. Pennan är mäktigare än svärdet – Ukrainas framgångsrika informationskrig

Medverkande: Anna Yngman (Försvarsmakten), Ivar Ekman, Per-Erik Nilsson och Cajsa Collin

Transparens, memes och presidentselfies – i avsnittet pratar vi med FOI-forskarna Ivar Ekman och Per-Erik Nilsson om hur Ukraina arbetar med strategisk kommunikation för att vinna över Ryssland på informationsfronten. Du får också höra Anna Yngman från Försvarsmakten berätta om vad de har lärt sig från Ukrainas arbete och vikten av strategisk kommunikation inom svenska försvaret.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

50. Hur kan vårt beroende av rymdinfrastruktur bli ett problem vid en kris?

Medverkande: Beatrice Reichel, Anna Maria Wårlind och Cajsa Collin

Rymden blir allt mer viktig både för militär och för civil verksamhet men med vårt beroende kommer vissa risker. Om dessa system störs eller försvinner kan det skapa stora problem i samhället. I detta avsnitt pratar vi om dessa risker och hur man som organisation kan förebygga problem.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

49. Vad innebär ett Nato-medlemskap för Sveriges förhållande till kärnvapen?

Medverkande: Albin Aronsson, Karl Sörenson och Cajsa Collin

I det här avsnittet får du veta mer om Natos kärnvapenkapacitet, hur frågan hanteras inom alliansen och hur ett Nato-medlemskap påverkar Sveriges förhållande till kärnvapen.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

48. Verksamheten på FLSC

Medverkande: Niclas Lagerbäck, Stefan Ungerth och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC), en världsledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid, och verksamheten där.

Gästerna i avsnittet berättar bland annat om att övningar i FLSC sparar ungefär 6 000 flygtimmar per år, hur de går tillväga för att eliminera turfaktorn och varför det går att öva taktik bättre i FLSC än uppe i luften.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

47. Ensamagerande våldsverkare

Medverkande: Per-Erik Nilsson (FOI), Lenita Törning, (Center mot våldsbejakande extremism) och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om ensamagerande våldsverkare, närmare bestämt hur de tänker och hur deras världsbild ser ut.
Gästerna i avsnittet berättar bland annat om vilken roll internet spelar för ensamagerande våldsverkare, vilka gemensamma drag de har och varför våldsverkare gärna skriver manifest.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

46. Ledningskoncept för Försvarsmakten

Medverkande: Magdalena Granåsen, Niklas Hallberg och Madeleine Filander

De medverkande forskarna har tagit fram ett ledningskoncept som ska säkerställa Försvarsmaktens ledningsförmåga i den framtida operationsmiljön. Efter en tydlig definition av vad ledning är presenterar de ledningskonceptet och varför de har blickat fram emot år 2045. Forskarna berättar varför det är en dålig idé att ha en för instrumentell syn på ledning och varför kultur har stor påverkan. Det blir även en genomgång av olika ledningsprinciper.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

45. Växtvärk i det civila försvaret

Medverkande: Matilda Olsson, Beatrice Reichel och Madeleine Filander

Civila myndigheter som har ett särskilt utpekat ansvar för att förbereda Sverige för krig har fått stora tillskott i budgeten 2021-2025. Det är i grunden något positivt, men det finns risk för växtvärk. Gästerna berättar bland annat varför även en marginellt ökad professionalisering av beredskapsplaneringen kan ge stor nytta, vilka tre obalanser som finns på systemnivå och varför det civila försvarets största styrka även är dess svaghet.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

44. Kan spel användas för att utveckla försvarsförmåga?

Medverkande: Johan Elg, Erik Nordstrand och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om spel i allmänhet och hur de kan användas för att utveckla försvarsförmåga i synnerhet. Vi får bland annat lära oss vilken nytta som går att få av spel, men också när spel är fel metod. Det blir även en genomgång av de tre formaten icke-skriptat spel, skriptat spel och scenariobaserad diskussion.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spel-, lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

43. Energiförsörjningen och krisberedskapen

Medverkande: Daniel Jonsson (FOI), Mikael Toll (Ramboll) och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om energisektorn i Sverige och dess roll i krisberedskapen. Gästerna går bland annat igenom de största utmaningarna för energisektorn vid krissituationer och varför det gäller att akta sig för sannolikhetsbegreppet. De berättar även varför energiförsörjningen är en mjuk måltavla.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

42. Cyber-, informations- och IT-säkerhet

Medverkande: Caroline Bildsten, David Lindahl och Madeleine Filander

Avsnittet är inspelat innan Rysslands invasion av Ukraina. Gästerna berättar bland annat om hur civila företag kan dras in i politiska konflikter vid cyberattacker, varför man ska vara skeptisk till lösenordshanterare och varför det är så svårt att lagföra cyberbrott.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

41. Hur påverkas kriget i Ukraina av militär logistik?

Medverkande: Johan Norberg, Thomas Ekström och Madeleine Filander

Detta avsnitt handlar om kriget i Ukraina, med fokus på rysk militär logistik. Avsnittet ger en grundlig genomgång av vad militär logistik är. Vi får också, bland annat, veta att mycket pekar på att:

  • Korruptionen i det ryska systemet ställer till det för den militära logistiken
  • Det är ingen större skillnad mellan hur Sovjetunionen och dagens Ryssland krigar
  • Det inte går att förvänta sig ett slut inom kort på kriget

Vi får dessutom veta varför det kan vara riskabelt att bara fokusera på Rysslands misslyckanden i kriget.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

40. Civilt försvar nu och i framtiden

Medverkande: Lovisa Mickelsson (FOI), Thord Eriksson (MSB), Magnus Dyberg-Ek (MSB) och Madeleine Filander

I avsnitt 40 diskuterar Lovisa Mickelsson civilt försvar tillsammans med Thord Eriksson och Magnus Dyberg-Ek från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De berättar bland annat om målen för det civila försvaret, varför det civila försvaret behöver ligga nära det militära och orsaken till att det inte finns någon målgång för arbetet med det civila försvaret.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

39. Sanktionerna mot Ryssland

Medverkande: Susanne Oxenstierna, Andreas Johnson och Madeleine Filander

Den 24 februari 2022 beskrivs som en av de mörkaste dagarna i Europa sedan andra världskriget. Och såväl fördömanden som sanktioner har duggat tätt. Men vad innebär dessa sanktioner och kommer de kunna påverka den ryska invasionen som nu är inne på sin andra vecka?

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

38. Hur försvarar vi oss mot desinformation?

Medverkande: Ola Svenonius och Madeleine Filander

Det 38:e avsnittet av Rapporterat handlar om desinformation, vilseledande information och informationspåverkan.

Gäst i avsnittet är försteforskaren Ola Svenonius från FOI. Han inleder med att gå igenom de tre begreppen desinformation, vilseledande information och informationspåverkan. Därefter får vi veta vilka möjligheter och begränsningar svenska myndigheter har att möta sådant. Han berättar även om en FOI-undersökning där respondenterna fick ta del av falska inlägg i sociala medier och varför närstående inte ska klippa kontakten permanent med någon som tror på desinformation.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

37. Nordafrika: Bland frusna konflikter och övergrepp

Medverkande: Aron Lund och Madeleine Filander

Välkommen på en säkerhetspolitisk resa genom Nordafrika! Från Egypten i öst till Algeriet i väst.

Under avsnittet berättar Aron Lund om:

  • Egypten: Stabilt, men genom extremt hårda medel.
  • Libyen: Ett lapptäcke av olika miliser och en fredsatsning som sannolikt inte kommer att fungera.
  • Tunisien: Från en hoppfull start efter den arabiska våren till ett nuläge med en president som flera menar har avvecklat demokratin.
  • Algeriet: Ett land som kallats obegripligt för utomstående att förstå sig på, men Aron Lund gör ett försök. Han berättar även varför att han anser att landet är dysfunktionellt med tanke på de möjligheter som finns.

Mot slutet kommer en bland annat en genomgång av hur Europa påverkas av det som händer i Nordafrika.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

36. Söker våra grannländer en plan B?

Medverkande: Eva Hagström Frisell, Jakob Gustafsson och Madeleine Filander

I detta avsnitt berättar två forskare om att USA:s säkerhetspolitiska intresse riktas alltmer mot Asien och vad detta innebär för Europa, i synnerhet länderna runt Östersjön.

De talar bland annat om vad små länder i Europa kan göra, hur den pågående konflikten kring Ukraina påverkar Europa och varför det blir allt svårare att skilja på handels- och säkerhetspolitik. Dessutom bjuder forskarna på en grundlig genomgång av det så kallade allianssäkerhetsdilemmat.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2023-05-26