Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Podcast: Rapporterat

I podcasten Rapporterat fördjupar vi oss i den forskning som bedrivs inom FOI:s verksamheter. Här får du ta del av forskarens resonemang och analyser.

Har du en fråga till FOI:s forskare? Skicka in den till oss.

32. Krishanteringsövningar: vad gör en lyckad övning?

Medverkande: Mari Olsén, Kristoffer Darin Mattsson och Madeleine Westerlund

Aktörsgemensamma krishanteringsövningar förekommer flera gånger per år, både nationellt och regionalt.

Forskarna berättar bland annat varför det kan vara extra svårt att se ett förändringsbehov och vad som går snett när en aktör får bestämma för mycket över en gemensam övning. I slutet av avsnittet går forskarna igenom några av de framgångsprinciper och framgångsförmågor som finns.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 31: Pandemistress, sociala medier och coping-strategier

Medverkande: Ola Svenonius, Sofia Olsson och Madeleine Westerlund

Covid 19-pandemin har ställt alla inför stora utmaningar. I det trettioandra avsnittet av Rapporterat diskuterar vi pandemistress och sociala medier med forskaren Ola Svenonius och analytikern Sofia Olsson. Hur vi hanterat oro och stress på sociala medier? Hör mer i avsnittet

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 30: Hur kunde det gå så snabbt? Talibanernas återkomst

Medverkande: Helene Lackenbauer, Björn Ottosson och Madeleine Westerlund (FOI)

Avsnitt 30 av Rapporterat handlar om det högaktuella ämnet Afghanistan. Vad händer nu med landet och hur har USA:s agerande varit, speciellt under 2020-talet?

Avsnittet börjar med en historisk tillbakablick på Afghanistans historia och hur talibanrörelsen en gång i tiden uppstod. Vi får också veta hur IS Khorasan skiljer sig från IS Levanten, varför talibanernas strategi varit så framgångsrik samt varför det amerikanska uttåget ur Afghanistan visar att saker inte står rätt till i den yttersta amerikanska ledningen.

Under de sista minuterna pratar Helené Lackenbauer och Björn Ottosson om framtiden, en framtid där män och kvinnor i Afghanistan lever i parallella världar och där kriget mot terror har blivit svårare.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 29: Framtida motståndarbeskrivningar: Vad gör Ryssland 2045?

Medverkande: Pär Gustafsson (FOI), Fredrik Löjdquist (UI) och Madeleine Westerlund (FOI)

I avsnitt 29 pratar vi om motståndarbeskrivningar i allmänhet och av Ryssland i synnerhet. Experterna berättar bland annat om hur det går till att tänka på framtiden på ett systematiskt sätt, vad kullkastare egentligen är och vilka två processer som pågår parallellt i Ryssland.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 28: Hur påverkas dricksvattnet efter ett radioaktivt nedfall?

Medverkande: Annika Tovedal (FOI), Karl Östlund (MSB) och Madeleine Westerlund (FOI)

Avsnitt 28 av Rapporterat handlar om en så kallad High-Impact-Low-Probability Event. Nämligen hur ett radioaktivt nedfall efter en kärnvapenexplosion eller en kärnkraftsolycka skulle påverka dricksvattnet.

Gästerna i avsnittet är FOI-forskaren Annika Tovedal och Karl Östlund från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De går igenom en modell som kan beräkna kontaminationen av radioaktiva ämnen i dricksvatten från ytvattentäkter.

Vi får bland annat veta:

 • Varför sommaren är den tid på året då det vore värst med ett radioaktivt nedfall
 • Hur de olika reningssteget i ett vanligt vattenverk skulle hantera radioaktivitet
 • Vad det är för skillnad på hur de radioaktiva ämnena sprids vid en kärnvapenexplosion respektive en kärnkraftolycka

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 27: "Konflikten med Kina styr USA:s strategi gentemot alla regioner"

Medverkande: Johan Englund, Björn Ottosson och Madeleine Westerlund

Avsnitt 27 av Rapporterat handlar om relationen mellan Kina och USA. Johan Englund och Björn Ottosson går bland annat igenom misstron länderna emellan och varför teknologin är i fronten av konflikten. Utifrån sin expertis på Kina respektive USA går de igenom varför de tror att de två länderna kommer att ha permanenta motsättningar i minst tio år framöver. En konflikt som FOI:s experter säger att det är svårt att överskatta de globala konsekvenserna av. Vi får också veta varför personer som showbrottaren John Cena och artisten Zara Larsson blivit indragna i det hela.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 26: Nordisk och rysk syn på AI-etik

Medverkande: Carolina Vendil Pallin (FOI), Ulrik Franke (RISE) och Madeleine Westerlund (FOI)

Hur skiljer sig strategierna och förhållningssätten mellan Norden och Ryssland när det gäller cyber och artificiell intelligens (AI)? I detta avsnitt går våra gäster igenom bland annat hur den nordiska och ryska synen på AI-etik skiljer sig, hur frånvarande det militära perspektivet är i de nordiska etiska principerna för AI och vad termen ”legal sandlåda” syftar på.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 25: Är Kjell omhändertagen? AI och framtidens försvarsmedicin

Medverkande: Marianela Garcia Lozano (FOI), Yohan Robinson (FM) och Madeleine Westerlund (FOI)

Hur fungerar försvarsmedicin nu och hur det kan bli i framtiden med stöd av artificiell intelligens (AI)?

Efter en introduktion om AI och försvarsmedicin presenteras gästerna för olika exempel från en framtid där bland annat trauma­patienter ska kunna omhändertas med hjälp av autonoma plattformar (drönare). Vad händer i den -15 grader kalla och snöfyllda skogen, fylld av döda och sårande soldater? Hur går det för soldaten Kjell i den täta tallskogen och amfibiesoldaten Aisha som tillsammans med fem sårade kamrater är fast i en livbåt ute till havs? Vi får även veta vad som kan gå snett när AI har tränats på alltför ensidig eller likartad data.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 24: Rymden – en ny arena för kris, konflikt och krigföring

Medverkande: Sandra Lindström, Kristofer Hallgren och Madeleine Westerlund

I det tjugofjärde avsnittet av Rapporterat pratar vi om rymden. Under avsnittet berättar försteforskarna Kristofer Hallgren och Sandra Lindström bland annat om satellitbanor, vad rymdtrupper gör, kapprustningen i rymden och varför fler människor i Sverige behöver veta lite mer om satelliter.

Sandra och Kristofer är två av författarna till rapporten Omvärldsanalys Rymd 2020 - Fokus på försvar och säkerhet.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 23: Harpest som biologiskt vapen?

Medverkande: Johanna Thelaus, Mats Forsman och Madeleine Westerlund

I år är det 110 år sedan bakterien som orsakar harpest upptäcktes och 90 år sedan det första dokumenterade fallet i Sverige. Men bakterien har funnits mycket längre än så. Under avsnittet får vi bland annat veta varför läkare har svårt att diagnostisera harpest, vad som gör harpestbakterien så unik och hur FOI arbetar för att utveckla bättre metoder.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 22: Vem vill försvara Sverige i gråzon?

Medverkande: Christoffer Wedebrand, Niklas Rossbach och Madeleine Westerlund

Detta är den tredje och avslutande delen i vår serie om gråzon. Försvarsviljan är i fokus denna gång.

Tidigare avsnitt (nummer 4 och 7) om gråzon har handlat om förståelsen av hotbild och Sveriges försörjningsförmåga. Nu handlar det om försvarsviljan i Sverige. Du behöver inte ha lyssnat på avsnitt 4 och 7 för att hänga med i samtalet.

De tycker inte lika i alla frågor, bland annat om hur viktigt det är med en hög försvarsvilja i befolkningen. Under avsnittet får även veta varför ”psykologiskt försvar” låter exotiskt för utländska öron och varför en mer nyanserad bild av förtroendets värde behövs.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 21: Att upptäcka kemikalieförgiftning tidigt

Medverkande: Lina Thors, Anders Bucht och Madeleine Westerlund

Triage är ett system som används för att på plats eller i akut sjukvård prioritera skadade utifrån behov av omhändertagande och förutsättningar att rädda liv. Men inom vården är metodiken i första hand anpassad för traumaskador. Skador orsakade av kemikalier uppvisar inte samma symtom som vid trauma.

FOI har tagit fram ett förslag som ska förbättra för personer som skadats av kemiska ämnen, detta berättar forskningschefen Anders Bucht och forskaren Lina Thors om under avsnittet.

Du får även veta vilka kemiska ämnen som är viktiga att upptäcka tidigt och hur olika symptom på kemikalieförgiftning kan se ut.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kortserie: Framtida hot

Medverkande i den ordning som avsnitten släpps: Riitta Räty, Ann Ödlund, Martin Hagström, Lars Forssell, Per Wikman Svahn (KTH) och Christoffer Wedebrand.

Programledare: Madeleine Westerlund

Den 20 januari lanserar FOI Strategisk utblick 9. I en kortserie i tre delar får vi en försmak kring några av de framtida hot som identifierats. Vi pratar om svärmande drönare, militära perspektivstudier och klimathotet.

Avsnitt i kortserien Framtida hot:

 1. Framtida hot: Militära perspektiv på framtida hot (Riitta Räty, Ann Ödlund)
 2. Framtida hot: Svärmande drönare (Lars Forssell, Martin Hagström)
 3. Framtida hot: robusta beslut för framtida klimathot (Christoffer Wedebrand FOI, Per Wikman Svahn KTH)

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 20: Forskning och framtid

Medverkande: Jens Mattsson, Björn von Sydow och Madeleine Westerlund

Jens Mattsson (generaldirektör) och Björn von Sydow (styrelseordförande) berättar mer om myndigheten FOI och den forskning som bedrivs här. Vad tycker Björn von Sydow är vitalitetshöjande, varför behövs FOI och hur resonerar de kring myndighetens framtida förmåga? Det några av de frågor som blir besvarade under avsnittet. 

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 19: Mode för den som inte vill synas

Medverkande: Hans Kariis (FOI), Linda H Karlsson (FOI), Erik Mannby (chefredaktör Plaza Uomo) och Madeleine Westerlund (FOI)

I det nittonde avsnittet av FOI:s podcast pratar två forskare om kamouflage och hur nya material kan överlista sensorer. Forskarna Linda H Karlsson och Hans Kariis är gäster detta avsnitt och  berättar om distruptivt kamouflage, inspiration från bläckfiskar och den nationella prestigen i kamouflagemönster. I slutet av avsnittet kommenterar chefredaktören för Plaza Uomo, Erik Mannby, militärmode.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 18: FOI testar andningsskydd: ”Vi körde sms-rapportering en gång i timmen”

Medverkande: Lillemor Örebrand, Max Bäckman och Madeleine Westerlund

I detta avsnitt berättar FOI:s forskare om tester av andningsskydd, eller dammfiltermasker som de också kallas. Max och Lillemor arbetade intensivt veckorna efter påsk med att testa andningsskydd åt sjukvården. Under avsnittet får du veta hur stora skillnader det är mellan ansiktsskydd, andningsskydd och munskydd, hur ett test går till och hur FOI:s tester kunde stoppa lycksökare.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsnitt 17: Covid-19: "Varje länk i kedjan är precis lika viktig."

Medverkande: Emelie Näslund Salomonsson, Mats Forsman och Madeleine Westerlund

Avsnitt 17 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om testning och spridning av covid-19 (coronavirus). FOI forskarna Emelie Näslund Salomonsson och Mats Forsman berättar om de tester och analyser som FOI genomfört, hur forskarna på kort tid tog fram en ny provmetod och varför det gamla uttrycket ”En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk” är extra sant när det kommer till testning.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 16: USA-valet 2020: "De vill ha mera konkreta vinster, här och nu."

Medverkande: Björn Ottosson, Niklas Rossbach och Madeleine Westerlund

Avsnitt 16 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om Donald Trump och presidentvalet i USA, sett främst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Vi får bland annat veta varför FOI-experterna inte ser valet som extra exceptionellt, varför de strömningar som finns i USA lär påverka vem som än blir vald och hur en Biden-vinst skulle kunna få politiker i västvärlden att längta tillbaka till dagarna då Trump bara skällde lite på dem.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 15: Är incels farliga?

Medverkande: Lisa Kaati, Johan Fernquist och Madeleine Westerlund

Incelkulturen är en internetbaserad kultur där män odlar kvinnohat och hämndlystnad till följd av oförmåga att inleda relationer. Experterna, Johan Fernquist och Lisa Kaati som gästar avsnittet berättar bland annat om terrordåd utförda av incels och varför det är svårt för en icke-insatt person att förstå språket incelsforum. Ljudklippet från förhöret med Alek Minassian kommer från National post. 

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 14: ”Det går en säkerhetspolitisk skiljelinje inom EU”

Medverkande: Eva Hagström Frisell, Johan Engvall och Madeleine Westerlund

I avsnitt 14 av Rapporterat går analytiker Johan Engvall och forskningsledare Eva Hagström Frisell igenom den säkerhetspolitiska utveckling som skett inom EU de senaste åren. De kommenterar EU:s roll inom krisen i Belarus, berättar vilka länder som är drivande i att EU ska utveckla sina säkerhetspolitiska ambitioner och hur synen på Ryssland skiljer sig bland EU:s medlemsstater.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 13: Havet är djupt och högljutt

Medverkande: Mathias Andersson och Madeleine Westerlund

Hur påverkar undervattensbuller det marina djurlivet? I detta avsnitt berättar försteforskare Mathias Andersson om: 

 • FOI:s unika kompetens när det gäller bullermätningar i svenska havsområden
 • Nyttan som både den civila och militära sektorn har av mätningarna
 • Vad alla båtägare kan göra för att störa marina djur så lite som möjligt

Du får även veta varför du aldrig ska knacka på glaset i ett akvarium som det finns guldfiskar i.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotify länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Kortserie: Pandemiperspektiv

Medverkande i den ordning som avsnitten släpps: Per Olsson, Ola Svenonius, Gudrun Persson, Oscar Almén, Björn Ottosson, Camilla Eriksson, Erika Öhlund

Programledare: Madeleine Westerlund

I denna kortserie om rådande Covid-19 pandemi diskuterar forskarna pandemins påverkan på Sverige och världen. Avsnitt kommer släppas 25/6, 26/6, 29/30 och 30/6. Den första juli släpps antologin Perspektiv på pandemin som är en inledande analys och diskussion om beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen.

Avsnitt i poddserien Pandemiperspektiv:

 1. Pandemiperspektiv: Infekterad världsekonomi (Per Olsson)
 2. Pandemiperspektiv: Vi talar men vem lyssnar? (Ola Svenonius)
 3. Pandemiperspektiv: Stormakterna och corona (Gudrun Persson, Björn Ottosson, Oscar Almén)
 4. Pandemiperspektiv: Hur länge räcker maten? (Camilla Eriksson & Erika Öhlund)

Avsnitt 12: Autonoma vapen, lag och etik

Medverkande: Jessica Appelgren, Martin Hagström och Madeleine Westerlund

I detta avsnitt av Rapporterat diskuteras vapen med automatisk funktionalitet i någon form och vilka internationella avtal som gäller för dem. Avsnittet gästas denna gång av analytikern Jessica Appelgren och forskningsledaren Martin Hagström. De berättar bland annat om vilka stater som vill förbjuda autonoma vapen, om folkrätten och riskerna med regleringar som är väldigt tekniska.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 11: EU blickar mot Afrika

Medverkande: Karolina Gasinska, Carina Gunnarson och Madeleine Westerlund

I det elfte avsnittet av Rapporterat går två av FOI:s experter igenom fyra stora EU-länders agerande i Afrika och vad det kan betyda för svensk Afrikapolitik. Gäster i avsnittet är Karolina Gasinska, försteanalytiker, och Carina Gunnarsson, försteforskare. De berättar om hur Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland ökar sin närvaro i Afrika, både militärt och genom mjuka maktresurser. Detta påverkar Sverige, något som experterna också går igenom. Vid ett par tillfällen nämns Sahel, det är en gränszon mot södra Sahara som sträcker sig från Senegal i väst till Sudan i öst.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 10: I skuggan av pandemin: cyberattackerna ökar

Medverkande: David Lindahl, Birgitta Liljedahl och Madeleine Westerlund

I detta avsnitt får vi lyssna till en föreläsning om cybersäkerheten under pandemins första månader. Föreläsningen genomförs av David Lindahl, forskningsingenjör och Birgitta Liljedahl, förste forskare. IT-brottsligheten har inte gått i karantän under coronaviruspandemin. FOI-studien Cyberattacks in the healthcare sector during the first three months of the Covid 19 pandemic visar på motsatsen – att krisen skapat nya sårbarheter som utnyttjas av såväl kriminella som stater, enligt memot som bygger på öppna källor. 

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTunes, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAcastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Soundcloud,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 9: Giftigt och strålande, hur farligt kan det bli?

Kemiska, biologiska och radiologiska vapen (CBR) är temat på det nionde avsnittet av FOI:s podcast Rapporterat. Två experter går igenom hur Sverige ska skydda sig mot antagonistiska angrepp där CBR-ämnen används. Gäster i avsnittet är Susanne Börjegren, forskare, och Magnus Normark, försteanalytiker.

Experterna refererar till flera historiska händelser och här finns en lista över dessa:

 • Salisbury – Det engelska samhälle där den tidigare dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia blev förgiftade den 4 mars 2018.
 • Kuala Lumpur – Den 13 februari 2017 blev Kim Jong-nam, halvbror till Nordkoreas högste ledare Kim Jong-un, giftmördad på flygplatsen i Kuala Lumpur.
 • Saringasattacken i Tokyos tunnelbana - Terroristattack utförd den 20 mars 1995 av medlemmar av sekten Aum Shinrikyo.
 • Kriget i Syrien – Startade under mars 2011 och pågår än.

Lyssna här: Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acast, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSoundcloud,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 8: Den stora oredan i Mellanöstern

Medverkande: Bitte Hammargren, Erika Holmquist och Madeleine Westerlund

I detta avsnitt av rapporterat går FOI:s forskare igenom vad som händer i Iran, Irak, Saudiarabien, Turkiet och Syrien. Vi får även veta hur relationen mellan dessa länder och Ryssland samt USA ser ut.

Apropå att Mellanöstern alltid är aktuellt. Bara ett par timmar efter att avsnittet var inspelat ägde en dödlig raketattack rum mot en militärbas i Irak. En brittisk och en amerikansk soldat dödades. Bitte Hammargren vill därför, utöver det hon säger om Irak i podden, lägga till följande:

- Utländsk militär i koalitionen mot IS är där på militärbasen på inbjudan av Iraks regering. Men deras närvaro är ifrågasatt av stora Iranvänliga partigrupper och deras miliser. Några av dem kräver uttryckligen hämnd efter den dödliga attacken mot Soleimani och Muhandis. I vintras röstade Iraks parlament för att de utländska trupperna måste lämna landet - i en icke bindande resolution. Att den inte blev lag beror på att Iraks leds av en övergångsregering. Men det kan inte uteslutas att det blir så när Irak får en ny regering (maktkamper och kohandel pågår).

Lyssna här: Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castbox,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Soundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 7: Försörjningsförmåga i gråzon

Medverkande: Camilla Eriksson, Jenny Ingemarsdotter och Madeleine Westerlund

Gäster i avsnittet är Camilla Eriksson och Jenny Ingemarsdotter som är försteforskare på FOI. De går bland annat igenom varför näringslivets medverkande är helt avgörande för god försörjningsförmåga. Under avsnittet får vi även veta hur god den kommunala och statliga beredskapen är för att hantera människors behov av mat och värme under en längre kris.

Lyssna här: iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSoundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Avsnitt 6: Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis

Medverkande: Björn Lyrvall (UD), Niklas Granholm (FOI) och Madeleine Westerlund (FOI)

Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, och Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för Arktiska frågor 2017-2019, går igenom klimatförändringarna, säkerhetspolitiken, handelsvägarna och naturtillgångarna i regionen. De ger svar på frågor som: Vad menas med uttrycket ”Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis”? Hur stora skillnader mellan Obama- och Trump-administrationens agerande i regionen är det egentligen? Hur påverkar den militära utvecklingen på Nordkalotten och Kolahalvön Arktis?

Lyssna här: iTuneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Spotifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Acastlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Podbeanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Castboxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSoundcloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lästips från avsnittet

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-10-18