Podcast: Rapporterat

Podcasten Rapporterats omslagsbild

I podcasten Rapporterat fördjupar vi oss i den forskning som bedrivs inom FOI:s verksamheter. Här får du ta del av forskarens resonemang och analyser.

Har du en fråga till FOI:s forskare? Skicka in den till oss.

Lyssna på och läs om poddavsnitten

48. Verksamheten på FLSC

Medverkande: Niclas Lagerbäck, Stefan Ungerth och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC), en världsledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid, och verksamheten där.

Gästerna i avsnittet berättar bland annat om att övningar i FLSC sparar ungefär 6 000 flygtimmar per år, hur de går tillväga för att eliminera turfaktorn och varför det går att öva taktik bättre i FLSC än uppe i luften.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

47. Ensamagerande våldsverkare

Medverkande: Per-Erik Nilsson (FOI), Lenita Törning, (Center mot våldsbejakande extremism) och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om ensamagerande våldsverkare, närmare bestämt hur de tänker och hur deras världsbild ser ut.
Gästerna i avsnittet berättar bland annat om vilken roll internet spelar för ensamagerande våldsverkare, vilka gemensamma drag de har och varför våldsverkare gärna skriver manifest.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

46. Ledningskoncept för Försvarsmakten

Medverkande: Magdalena Granåsen, Niklas Hallberg och Madeleine Filander

De medverkande forskarna har tagit fram ett ledningskoncept som ska säkerställa Försvarsmaktens ledningsförmåga i den framtida operationsmiljön. Efter en tydlig definition av vad ledning är presenterar de ledningskonceptet och varför de har blickat fram emot år 2045. Forskarna berättar varför det är en dålig idé att ha en för instrumentell syn på ledning och varför kultur har stor påverkan. Det blir även en genomgång av olika ledningsprinciper.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

45. Växtvärk i det civila försvaret

Medverkande: Matilda Olsson, Beatrice Reichel och Madeleine Filander

Civila myndigheter som har ett särskilt utpekat ansvar för att förbereda Sverige för krig har fått stora tillskott i budgeten 2021-2025. Det är i grunden något positivt, men det finns risk för växtvärk. Gästerna berättar bland annat varför även en marginellt ökad professionalisering av beredskapsplaneringen kan ge stor nytta, vilka tre obalanser som finns på systemnivå och varför det civila försvarets största styrka även är dess svaghet.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

44. Kan spel användas för att utveckla försvarsförmåga?

Medverkande: Johan Elg, Erik Nordstrand och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om spel i allmänhet och hur de kan användas för att utveckla försvarsförmåga i synnerhet. Vi får bland annat lära oss vilken nytta som går att få av spel, men också när spel är fel metod. Det blir även en genomgång av de tre formaten icke-skriptat spel, skriptat spel och scenariobaserad diskussion.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

43. Energiförsörjningen och krisberedskapen

Medverkande: Daniel Jonsson (FOI), Mikael Toll (Ramboll) och Madeleine Filander

Avsnittet handlar om energisektorn i Sverige och dess roll i krisberedskapen. Gästerna går bland annat igenom de största utmaningarna för energisektorn vid krissituationer och varför det gäller att akta sig för sannolikhetsbegreppet. De berättar även varför energiförsörjningen är en mjuk måltavla.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

42. Cyber-, informations- och IT-säkerhet

Medverkande: Caroline Bildsten, David Lindahl och Madeleine Filander

Avsnittet är inspelat innan Rysslands invasion av Ukraina. Gästerna berättar bland annat om hur civila företag kan dras in i politiska konflikter vid cyberattacker, varför man ska vara skeptisk till lösenordshanterare och varför det är så svårt att lagföra cyberbrott.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

41. Hur påverkas kriget i Ukraina av militär logistik?

Medverkande: Johan Norberg, Thomas Ekström och Madeleine Filander

Detta avsnitt handlar om kriget i Ukraina, med fokus på rysk militär logistik. Avsnittet ger en grundlig genomgång av vad militär logistik är. Vi får också, bland annat, veta att mycket pekar på att:

 • Korruptionen i det ryska systemet ställer till det för den militära logistiken
 • Det är ingen större skillnad mellan hur Sovjetunionen och dagens Ryssland krigar
 • Det inte går att förvänta sig ett slut inom kort på kriget

Vi får dessutom veta varför det kan vara riskabelt att bara fokusera på Rysslands misslyckanden i kriget.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

40. Civilt försvar nu och i framtiden

Medverkande: Lovisa Mickelsson (FOI), Thord Eriksson (MSB), Magnus Dyberg-Ek (MSB) och Madeleine Filander

I avsnitt 40 diskuterar Lovisa Mickelsson civilt försvar tillsammans med Thord Eriksson och Magnus Dyberg-Ek från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De berättar bland annat om målen för det civila försvaret, varför det civila försvaret behöver ligga nära det militära och orsaken till att det inte finns någon målgång för arbetet med det civila försvaret.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

39. Sanktionerna mot Ryssland

Medverkande: Susanne Oxenstierna, Andreas Johnson och Madeleine Filander

Den 24 februari 2022 beskrivs som en av de mörkaste dagarna i Europa sedan andra världskriget. Och såväl fördömanden som sanktioner har duggat tätt. Men vad innebär dessa sanktioner och kommer de kunna påverka den ryska invasionen som nu är inne på sin andra vecka?

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

38. Hur försvarar vi oss mot desinformation?

Medverkande: Ola Svenonius och Madeleine Filander

Det 38:e avsnittet av Rapporterat handlar om desinformation, vilseledande information och informationspåverkan.

Gäst i avsnittet är försteforskaren Ola Svenonius från FOI. Han inleder med att gå igenom de tre begreppen desinformation, vilseledande information och informationspåverkan. Därefter får vi veta vilka möjligheter och begränsningar svenska myndigheter har att möta sådant. Han berättar även om en FOI-undersökning där respondenterna fick ta del av falska inlägg i sociala medier och varför närstående inte ska klippa kontakten permanent med någon som tror på desinformation.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

37. Nordafrika: Bland frusna konflikter och övergrepp

Medverkande: Aron Lund och Madeleine Filander

Välkommen på en säkerhetspolitisk resa genom Nordafrika! Från Egypten i öst till Algeriet i väst.

Under avsnittet berättar Aron Lund om:

 • Egypten: Stabilt, men genom extremt hårda medel.
 • Libyen: Ett lapptäcke av olika miliser och en fredsatsning som sannolikt inte kommer att fungera.
 • Tunisien: Från en hoppfull start efter den arabiska våren till ett nuläge med en president som flera menar har avvecklat demokratin.
 • Algeriet: Ett land som kallats obegripligt för utomstående att förstå sig på, men Aron Lund gör ett försök. Han berättar även varför att han anser att landet är dysfunktionellt med tanke på de möjligheter som finns.

Mot slutet kommer en bland annat en genomgång av hur Europa påverkas av det som händer i Nordafrika.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

36. Söker våra grannländer en plan B?

Medverkande: Eva Hagström Frisell, Jakob Gustafsson och Madeleine Filander

I detta avsnitt berättar två forskare om att USA:s säkerhetspolitiska intresse riktas alltmer mot Asien och vad detta innebär för Europa, i synnerhet länderna runt Östersjön.

De talar bland annat om vad små länder i Europa kan göra, hur den pågående konflikten kring Ukraina påverkar Europa och varför det blir allt svårare att skilja på handels- och säkerhetspolitik. Dessutom bjuder forskarna på en grundlig genomgång av det så kallade allianssäkerhetsdilemmat.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

35. Grön fascism

Medverkande: Hannah Pollack Sarnecki och Madeleine Westerlund

Detta avsnitt handlar om grön fascism eller ekofascism som det också kallas.

Gäst i avsnittet är FOI-forskaren Hannah Pollack Sarnecki. Hon berättar bland annat hur naturen blivit återupptäckt som politiskt sprängstoff och hur gröna frågor kan användas för att locka ungdomar.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

34. Endgame Belarus?

Medverkande: Jakob Hedenskog och Madeleine Westerlund

Avsnitt 34 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om Belarus och Rysslands unionsstatsprogram samt president Lukasjenkos framtid. Avsnittet fokuserar på Belarus och Rysslands unionsstatsprogram, men inleds med situationen med migranterna på gränsen mellan Belarus och Polen.

Under avsnittet får vi bland annat veta:

 • Vilka för- respektive nackdelarna är med unionsstatsprogrammet
 • Varför Putin dröjde med att ge sitt stöd till Lukasjenko efter det senaste valet
 • Varför militären i Belarus egentligen inte kan agera självständigt gentemot Ryssland

Då Hedenskog, Lukasjenko, Putin och två tredjedelar av poddredaktionen gillar ishockey avslutas avsnittet med tre framtidsscenarier för Belarus med ishockeyreferenser.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

33. Återetablering av regementen - nu är det bråttom!

Medverkande: Maria Ädel, Herman Andersson och Madeleine Westerlund

Försvaret ska växa. Under perioden 2021-2030 har följande orter fått eller kommer att få återetablerade regementen: Kristinehamn, Falun och Sollefteå inklusive Östersund.

FOI-forskarna som gästar detta avsnitt har tidigare i år skrivit en rapport vars resultat visar att återetableringarna sannolikt kommer att ta längre tid än återetableringen på Gotland, som tog cirka fem år. Detta och orsakerna varför är ett par av ämnena under det 37 minuter långa avsnittet.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

32. Krishanteringsövningar: vad gör en lyckad övning?

Medverkande: Mari Olsén, Kristoffer Darin Mattsson och Madeleine Westerlund

Aktörsgemensamma krishanteringsövningar förekommer flera gånger per år, både nationellt och regionalt.

Forskarna berättar bland annat varför det kan vara extra svårt att se ett förändringsbehov och vad som går snett när en aktör får bestämma för mycket över en gemensam övning. I slutet av avsnittet går forskarna igenom några av de framgångsprinciper och framgångsförmågor som finns.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 31: Pandemistress, sociala medier och coping-strategier

Medverkande: Ola Svenonius, Sofia Olsson och Madeleine Westerlund

Covid 19-pandemin har ställt alla inför stora utmaningar. I det trettioförsta avsnittet av Rapporterat diskuterar vi pandemistress och sociala medier med forskaren Ola Svenonius och analytikern Sofia Olsson. Hur vi hanterat oro och stress på sociala medier? Hör mer i avsnittet

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 30: Hur kunde det gå så snabbt? Talibanernas återkomst

Medverkande: Helené Lackenbauer, Björn Ottosson och Madeleine Westerlund

Avsnitt 30 av Rapporterat handlar om det högaktuella ämnet Afghanistan. Vad händer nu med landet och hur har USA:s agerande varit, speciellt under 2020-talet?

Avsnittet börjar med en historisk tillbakablick på Afghanistans historia och hur talibanrörelsen en gång i tiden uppstod. Vi får också veta hur IS Khorasan skiljer sig från IS Levanten, varför talibanernas strategi varit så framgångsrik samt varför det amerikanska uttåget ur Afghanistan visar att saker inte står rätt till i den yttersta amerikanska ledningen.

Under de sista minuterna pratar Helené Lackenbauer och Björn Ottosson om framtiden, en framtid där män och kvinnor i Afghanistan lever i parallella världar och där kriget mot terror har blivit svårare.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsnitt 29: Framtida motståndarbeskrivningar: Vad gör Ryssland 2045?

Medverkande: Pär Gustafsson (FOI), Fredrik Löjdquist (UI) och Madeleine Westerlund (FOI)

I avsnitt 29 pratar vi om motståndarbeskrivningar i allmänhet och av Ryssland i synnerhet. Experterna berättar bland annat om hur det går till att tänka på framtiden på ett systematiskt sätt, vad kullkastare egentligen är och vilka två processer som pågår parallellt i Ryssland.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 28: Hur påverkas dricksvattnet efter ett radioaktivt nedfall?

Medverkande: Annika Tovedal (FOI), Karl Östlund (MSB) och Madeleine Westerlund (FOI)

Avsnitt 28 av Rapporterat handlar om en så kallad High-Impact-Low-Probability Event. Nämligen hur ett radioaktivt nedfall efter en kärnvapenexplosion eller en kärnkraftsolycka skulle påverka dricksvattnet.

Gästerna i avsnittet är FOI-forskaren Annika Tovedal och Karl Östlund från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De går igenom en modell som kan beräkna kontaminationen av radioaktiva ämnen i dricksvatten från ytvattentäkter.

Vi får bland annat veta:

 • Varför sommaren är den tid på året då det vore värst med ett radioaktivt nedfall
 • Hur de olika reningsstegen i ett vanligt vattenverk skulle hantera radioaktivitet
 • Vad det är för skillnad på hur de radioaktiva ämnena sprids vid en kärnvapenexplosion respektive en kärnkraftolycka

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 27: "Konflikten med Kina styr USA:s strategi gentemot alla regioner"

Medverkande: Johan Englund, Björn Ottosson och Madeleine Westerlund

Avsnitt 27 av Rapporterat handlar om relationen mellan Kina och USA. Johan Englund och Björn Ottosson går bland annat igenom misstron länderna emellan och varför teknologin är i fronten av konflikten. Utifrån sin expertis på Kina respektive USA går de igenom varför de tror att de två länderna kommer att ha permanenta motsättningar i minst tio år framöver. En konflikt som FOI:s experter säger att det är svårt att överskatta de globala konsekvenserna av. Vi får också veta varför personer som showbrottaren John Cena och artisten Zara Larsson blivit indragna i det hela.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 26: Nordisk och rysk syn på AI-etik

Medverkande: Carolina Vendil Pallin (FOI), Ulrik Franke (RISE) och Madeleine Westerlund (FOI)

Hur skiljer sig strategierna och förhållningssätten mellan Norden och Ryssland när det gäller cyber och artificiell intelligens (AI)? I detta avsnitt går våra gäster igenom bland annat hur den nordiska och ryska synen på AI-etik skiljer sig, hur frånvarande det militära perspektivet är i de nordiska etiska principerna för AI och vad termen ”legal sandlåda” syftar på.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 25: Är Kjell omhändertagen? AI och framtidens försvarsmedicin

Medverkande: Marianela Garcia Lozano (FOI), Yohan Robinson (Försvarsmakten) och Madeleine Westerlund (FOI)

Hur fungerar försvarsmedicin nu och hur det kan bli i framtiden med stöd av artificiell intelligens (AI)?

Efter en introduktion om AI och försvarsmedicin presenteras gästerna för olika exempel från en framtid där bland annat trauma­patienter ska kunna omhändertas med hjälp av autonoma plattformar (drönare). Vad händer i den -15 grader kalla och snöfyllda skogen, fylld av döda och sårande soldater? Hur går det för soldaten Kjell i den täta tallskogen och amfibiesoldaten Aisha som tillsammans med fem sårade kamrater är fast i en livbåt ute till havs? Vi får även veta vad som kan gå snett när AI har tränats på alltför ensidig eller likartad data.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 24: Rymden – en ny arena för kris, konflikt och krigföring

Medverkande: Sandra Lindström, Kristofer Hallgren och Madeleine Westerlund

I det tjugofjärde avsnittet av Rapporterat pratar vi om rymden. Under avsnittet berättar försteforskarna Kristofer Hallgren och Sandra Lindström bland annat om satellitbanor, vad rymdtrupper gör, kapprustningen i rymden och varför fler människor i Sverige behöver veta lite mer om satelliter.

Sandra och Kristofer är två av författarna till rapporten Omvärldsanalys Rymd 2020 - Fokus på försvar och säkerhet.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 23: Harpest som biologiskt vapen?

Medverkande: Johanna Thelaus, Mats Forsman och Madeleine Westerlund

I år är det 110 år sedan bakterien som orsakar harpest upptäcktes och 90 år sedan det första dokumenterade fallet i Sverige. Men bakterien har funnits mycket längre än så. Under avsnittet får vi bland annat veta varför läkare har svårt att diagnostisera harpest, vad som gör harpestbakterien så unik och hur FOI arbetar för att utveckla bättre metoder.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 22: Vem vill försvara Sverige i gråzon?

Medverkande: Christoffer Wedebrand, Niklas Rossbach och Madeleine Westerlund

Detta är den tredje och avslutande delen i vår serie om gråzon. Försvarsviljan är i fokus denna gång.

Tidigare avsnitt (nummer 4 och 7) om gråzon har handlat om förståelsen av hotbild och Sveriges försörjningsförmåga. Nu handlar det om försvarsviljan i Sverige. Du behöver inte ha lyssnat på avsnitt 4 och 7 för att hänga med i samtalet.

De tycker inte lika i alla frågor, bland annat om hur viktigt det är med en hög försvarsvilja i befolkningen. Under avsnittet får även veta varför ”psykologiskt försvar” låter exotiskt för utländska öron och varför en mer nyanserad bild av förtroendets värde behövs.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 21: Att upptäcka kemikalieförgiftning tidigt

Medverkande: Lina Thors, Anders Bucht och Madeleine Westerlund

Triage är ett system som används för att på plats eller i akut sjukvård prioritera skadade utifrån behov av omhändertagande och förutsättningar att rädda liv. Men inom vården är metodiken i första hand anpassad för traumaskador. Skador orsakade av kemikalier uppvisar inte samma symtom som vid trauma.

FOI har tagit fram ett förslag som ska förbättra för personer som skadats av kemiska ämnen, detta berättar forskningschefen Anders Bucht och forskaren Lina Thors om under avsnittet.

Du får även veta vilka kemiska ämnen som är viktiga att upptäcka tidigt och hur olika symptom på kemikalieförgiftning kan se ut.

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Kortserie: Framtida hot

Medverkande i den ordning som avsnitten släpps: Riitta Räty, Ann Ödlund, Martin Hagström, Lars Forssell, Per Wikman Svahn (KTH) och Christoffer Wedebrand.

Programledare: Madeleine Westerlund

Den 20 januari lanserar FOI Strategisk utblick 9. I en kortserie i tre delar får vi en försmak kring några av de framtida hot som identifierats. Vi pratar om svärmande drönare, militära perspektivstudier och klimathotet.

Avsnitt i kortserien Framtida hot:

 1. Framtida hot: Militära perspektiv på framtida hot (Riitta Räty, Ann Ödlund)
 2. Framtida hot: Svärmande drönare (Lars Forssell, Martin Hagström)
 3. Framtida hot: robusta beslut för framtida klimathot (Christoffer Wedebrand FOI, Per Wikman Svahn KTH)

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lästips och andra relevanta länkar från avsnittet

Avsnitt 20: Forskning och framtid

Medverkande: Jens Mattsson, Björn von Sydow och Madeleine Westerlund

Jens Mattsson (generaldirektör) och Björn von Sydow (styrelseordförande) berättar mer om myndigheten FOI och den forskning som bedrivs här. Vad tycker Björn von Sydow är vitalitetshöjande, varför behövs FOI och hur resonerar de kring myndighetens framtida förmåga? Det några av de frågor som blir besvarade under avsnittet. 

Lyssna här: Podbean Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., iTunes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Castbox Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-12-19