25 april

"Den mest konkurrenskraftiga sidan kommer vinna"

Sveriges ekonomi måste fungera även vid ett krig eller större samhällsstörning men det ekonomiska försvaret är i dag eftersatt. I avsnitt 60 av Rapporterat pratar vi med forskarna Jenny Ingmarsdotter och Karl Lallerstedt om hur det ekonomiska försvaret kan stärkas.

Bild med Rapporteatlogga

Sveriges totalförsvarsförmåga är direkt kopplad till en fungerande samhällsekonomi. Sådant som till exempel export och import av varor och tjänster samt näringslivets funktionalitet måste fungera även vid höjd beredskap och krig.

Men vad exakt är ett ekonomiskt försvar, vilka är hoten och utmaningarna, hur har det sett ut historiskt och vad gör andra länder för att stärka sitt ekonomiska försvar?