CBRN-skydd och säkerhet

Kunskap om farliga kemikalier, radioaktiv strålning, farlig smitta, extrema fysiska belastningar eller farligt våld är mycket angelägen såväl för försvaret som för det civila samhället. På FOI:s avdelning för CBRN-skydd och säkerhet finns samhällets främsta experter på kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära händelser.

FOI producerar inom denna avdelning ständigt ny kunskap om utsläpp och spridning av kemikalier, joniserande strålning och radioaktiva material. Det kan gälla spridning i luft, mark eller vatten. Viktiga arbetsområden är miljöfrågor, strålskydd och kemiska risker. Avdelningen har en bred tvärvetenskaplig kompetens inom bland annat analytisk kemi, miljökemi, mikrobiologi och geologi. Analyslaboratoriet ingår i ett internationellt nätverk av de främsta laboratorierna i världen, vilket ger oss tillgång till en unik bredd och kompetens. Ett annat område där vi kan stödja kunden är vid bedömningar av hot och risker.

 

Vår toxikologiska kompetens utnyttjas ofta av Försvarsmakten, exempelvis som expertstöd vid internationella operationer. FOI har vid flera tillfällen anlitats av FN vid fredsbevarande och humanitära insatser.