Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Forskningsstöd

Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för FOI:s administrativa verksamhet samt myndighetsövergripande frågor.

Två personer går i en korridor

Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för att strategiskt planera, driva och operativt genomföra myndighetsövergripande och
verksamhetsgemensamma uppgifter inom avdelningens kompetensområden. På vår avdelning återfinns myndighetens verk­samheter gällande juridik, inköp, redovisning, kommunikation, IT, personal, säkerhetsskydd och fastighet.

På avdelningen finns även myndighetens funktioner för till exempel arkiv, bibliotek, rapportadministration, registratur, resor, tryckeri samt miljöfrågor.

Våra medarbetare finns på FOI:s samtliga verksamhetsorter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-05-27