Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Forskningsstöd

Avdelningen Forskningsstöd – ansvarar för FOI:s administrativa verksamhet samt myndighetsövergripande frågor

Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för att strategiskt planera, driva och operativt genomföra myndighetsövergripande och
verksamhetsgemensamma uppgifter inom avdelningens kompetensområden. På vår avdelning återfinns myndighetens verk­samheter gällande juridik, inköp, redovisning, kommunikation, IT, personal, säkerhetsskydd och fastighet.

På avdelningen finns även myndighetens funktioner för till exempel arkiv, bibliotek, rapportadministration, registratur, resor, tryckeri samt miljöfrågor.

Våra medarbetare finns på FOI:s samtliga verksamhetsorter.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.