Linköping

entre_linkoping

Telefon: 013-37 80 00

 

Postadress:
FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut
164 90 Stockholm

 

Besöks- och leveransadress:
Olaus Magnus väg 42
Linköping

 

Karta till FOI Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Från Resecentrum

  • Buss 4 mot Lambohov, gå av vid hållplats FOI
  • Buss 12 mot Lambohov, gå av vid hållplats Forskningsbyn och gå till fots ett par hundra meter österut
  • Buss 20 mot Mjärdevi, gå av vid hållplats Forskningsbyn och gå till fots ett par hundra meter österut


Östgötatrafiken.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Från flygplatsen

Från Linköpings flygplats tar det ungefär femton minuter med taxi till FOI.


Vägbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vägbeskrivning med bil

FOI ligger cirka 4 kilometer väster om centrum i närheten av universitetsområdet Campus Valla.

  1. Från E4:an ta avfart 111 in på Malmslättsvägen (väg 34).
  2. Ta av vänster vid trafikplats Ryd och första avfarten vid rondellen. Fortsätt på väg 34.
  3. Vid Kåparps-rondellen ta tredje avfarten in på Lambohovsleden.
  4. Följ skyltar mot universitetet och sedan infart 3.
  5. Fortsätt ca 1,5 kilometer, ta sedan vänster in på Universitetsvägen och sedan höger in på Olaus Magnus väg.
    Karta med beskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkering

Plats finns för ett större antal fordon på den vanliga parkeringsplatsen norr om FOI. Normalt finns lediga platser men vid speciella förhållanden kan det bli fullt.