Bild

Foto: SVT/TT

Kärnvapen aktuell fråga i Europa

2017-04-11

Som en följd av Rysslands militära agerande mot flera av sina grannländer har den säkerhetspolitiska situationen också i vår del av Europa försämrats. Nordeuropa och särskilt Östersjöregionen befinner sig i skärningspunkten i den öst-västliga konfrontationen. Vad innebär det för Sverige? Ett aktuellt projekt från FOI tittar närmare på en av de knepigaste frågorna – förnyat fokus på kärnvapen.

Med utgångspunkt i det försämrade säkerhetsläget, genomför FOI ett projekt för att titta närmare på den senaste utvecklingen på kärnvapenområdet. Politiska uttalanden, liksom olika länders moderniseringsprogram kommer att ges ett större utrymme än den rent tekniska förmågan i studien.

 

– Under vårt arbete kommer vi också att titta närmare på mer konkreta frågor, säger John Rydqvist, forskare på FOI och huvudansvarig för arbetet i projektet. Syftet är främst att analysera hur den fortsatta utvecklingen på kärnvapenområdet påverkar synen på det europeiska slagfältet. Finns det åter planer på att använda kärnvapen i strid?

 

Allt fler länder börjar signalera att de har behov av det skydd som kärnvapen ger. Särskilt Rysslands retorik, deras förnyelse av arsenalen och militärteoretiska debatt pekar i den riktningen. Inom NATO har diskussionen utvecklats till att handla om hur NATO-alliansen ska säkra sin förmåga på området. Hur ska Sverige som nation agera på denna utveckling? Vad innebär det att ta emot hjälp från länder och allianser som har kärnvapen i sin arsenal samtidigt som Sverige arbetar för nedrustning eller ett förbud mot kärnvapen?

 

Det pågående projektet kommer senare i vår att resultera i en rapport om kärnvapensituationen i Europa.

 

Kärnvapenfrågorna behandlades nyligen i FOI:s rapport Strategisk utblick 6 som publicerades i november 2015.