A method for smoke spread testing of large premises

Författare:

 • Walmerdahl Per
 • Per-Olof Werling

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0046--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Rökspridning
 • brand
 • optisk densitet
 • siktbarhet
 • rökpotential
 • smoke spread
 • fire
 • optical density
 • visibility
 • smoke potential

Sammanfattning

En metod för att genomföra oförstörande rökspridningsprov har tagits fram, testats och applicerats på ett antal befintliga byggnader. Metanol förbränns i olika stora vattenkylda kärl och skapar härmed en värmekälla. Ett flertal olika storlekar på kärl innebär att brandstorleken kan varieras upp till närmare 1MW. Röken genereras med hjälp av lämpligt antal rökgeneratorer, vilka producerar en rök, enklast beskriven som en icke-toxisk aerosol. Fördelen med denna metod är att förutsättningar ges för oförstörande rökspridningsprovning av befintliga byggnader och anläggningar i syfte att utvärdera funktionaliteten och utformningen av det aktiva brandskyddet såsom rökevakueringssystem etc. I rapporten beskrivs metoden i detalj och experimentella data från utprovningen av metoden presenteras i tillägg till en diskussion om användbarhet och flexibilitet hos metoden.