High order finite difference approximations of electromagnetic wave propagation close to material discontinuities

Författare:

 • Gustafsson Rikard
 • Nordström Jan

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0120--SE

Sidor: 47

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Finita differenser
 • stabilitet
 • elektromagnetik
 • vågutbredning
 • materialdiskontinuitet
 • Finite difference
 • interface condition
 • stability
 • electromagnetic wave
 • material discontinuity
 • 840

Sammanfattning

I den här rapporten har vi simulerat en elektromagnetisk våg nära en materialdiskontinuitet. Vi har använt oss av "summation by parts" (SBP)-operatorer av noggrannhetsordning två, fyra och sex. Randdata införs med hjälp av "simultaneous approximation term" (SAT)-metoden. Vi har visat stabilitet och noggrannhetsordningen har verifierats numeriskt.