Handlingsvägar för befolkningsskyddet

Författare:

 • Lindberg Mats
 • Lövkvist Anna-Lena
 • Wulff Petter

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0216--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • befolkningsskydd
 • andningsskydd
 • skyddsmask
 • skyddsrum
 • skyddssystem
 • population protection
 • breathing equipment
 • protective mask
 • shelter
 • protection system

Sammanfattning

Planeringsinriktningen för två tunga komponenter inom befolkningsskyddet -skyddsrum och andningsskydd - har analyserats. Det konstateras att planeringen bygger på olika hotbilder, och att den hotbild som styrt skyddsrumsproduktionen kan ifrågasättas. Den kan dock inte enkelt ersättas. Skyddsrumsproduktionen innebär en långsiktig investering, vars "lönsamhet" beror på hur krigsfisken i norra Europa bedöms i ett perspektiv långt in på det nya århundradet. Beroende på den vikt en ny hotbild ger hotet från kemiska stridsmedel, radiak och biologiska stridsmedel kan befintliga andningsskyddslager antingen tänkas awecklas eller förnyas. I det senare fallet kan utdelning av andningsskydden i fred övervägas.