Reserapport från MORS Workshop on analysis of urban warfare 2-4 oktober 2001

Författare:

  • Moberg Henrik
  • Rindstål Peter

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0259--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • militär operationsanalys
  • reserapport
  • strid i bebyggelse
  • strid i urban miljö

Sammanfattning

Strid i bebyggelse har fått ett ökat intresse inom försvaret, men operationsanalysen har inte behandlat området i någon större utsträckning, vilket innebär att konferensen ligger ca 10 år för sent. Målen med konferensen var flera. för det första att belysa de utmaningar som finns med operativa insatser i strid i bebyggelse. För det andra ämnade konferensen ta fram behov och utmaningar som ställs på beslutsfattare på olika nivåer. Slutligen försökte konferensen analysera statusen på den militära operationsanalysen avseende möjligheterna att understödja behoven i pågående och planerade koncept och system. Konferensen hölls den 2-4 oktober 2001 vid John Hopskins University/Applied Physics Laboratory, Laurel, Maryland, USA.