Metoder för försvarsplanering

Författare:

 • Henriksson Karl-Henrik

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0286--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsplanering
 • portföljanalys
 • operativ anpassning
 • strategisk anpassning
 • Exploratory Analysis
 • förmågebaserad planering
 • personalförsörjning
 • långsiktig framtidsprognostisering
 • RAND
 • defence planning
 • portfolio analysis
 • operational adaptiveness
 • strategic adaptivness
 • Exploratory Analysis
 • capabilities-based defence planning
 • manpower
 • forecasting
 • RAND

Sammanfattning

Rapporten tar upp och behandlar ett antal metoder, råd och tips lämpliga att använda vid planering av ett framtida försvar. I rapporten återfinns en beskrivning av en enkel och tydlig metod, som medger spårbarhet, för prioritering av framtida materielinvesteringsprogram baserat på ett förmågeresonemang, en spelmetod för att identifiera vilka kort- och långsiktiga åtgärder som behövs vidtas för att lindra återverkningar på det civila samhället då en framtida politiskmilitär konflikt långt borta spiller över på hemlandet samt en beskrivning av "Exploratory Analysis", som är en metod för att undersöka osäkerhetsparametrars sammanlagda effekt och inbördes beroenden och hur dessa påverkar en militär operation. Vidare finns ett resonemang om förmågebaserad försvarsplanering, en redogörelse för vad man bör göra och framför allt vad man inte bör göra vid långsiktig framtidsprognostisering samt några tankegångar om personal- och kompetensförsörjning av försvarsmakten. Underlaget är hämtat från en kurs på den amerikanska "think-tanken" RAND (Research ANd Development) där författaren under sommaren 2001 deltog.