Resultat och erfarenheter från forskning inom ETK-området

Författare:

 • Andreasson Sten
 • Bemm Elisabeth
 • Nyholm Sten E

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0299--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ETK
 • elektrotermisk-kemisk
 • utskjutning
 • alkalidopat
 • krut
 • kanon
 • slutet reaktionskärl
 • ETC electrothermal-chemical
 • launch
 • alkali
 • gun propellant
 • closed vessel

Sammanfattning

I rapporten presenteras experiment där avsikten är att stimulera förbränningen av fasta krut genom tillförsel av elektrisk energi. Strömmen leds genom flamman som värms upp genom resistiv uppvärmning. En del av denna termiska energi kommer att överföras till det oförbrända krutet och adderas till energin som frigörs via kemiska reaktioner i flamman. För att kunna leda ström genom flamman krävs det att den är elektriskt ledande. Termokemiska beräkningar indikerar att konduktiviteten kan ökas avsevärt om krutet dopas med alkaliföreningar. De krut som har använts i experimenten har därför dopats med en liten mängd kaliumnitrat. Experimenten har utförts i ett slutet reaktionskärl där testkrutet är fastklämt mellan två kopparplattor som är anslutna till ett pulsaggregat. Resultaten från experimenten redovisas som jämförelser av brinnhastigheter för olika krutkompositioner och mängd tillförd energi samt tryck-, spännings- och strömkurvor. Det uppmätta trycket jämförs också med mängden urladdad elektrisk energi.