Ramjetrobotprojektet. Framtagning av kompletterande simuleringsunderlag för Rb73

Författare:

  • Tormalm Magnus

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0373--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ramjet
  • CFD
  • aerodata
  • Rb73
  • ramjet
  • missile
  • Rb73
  • aerodynamic data
  • CFD

Sammanfattning

Denna rapport beskriver valideringen av en ramjetmodul som implementerats i FFAs beräkningsprogram EDGE. Tidigare jämförelser med beräknade data från VAC, visade på olika geometri i luftintagen mellan CFD modellen och VAC´s modell. För att korrekt kunna göra en validering, modifierades intagen och nya beräkningar genomfördes enligt denna rapport. Resultaten visar på fortsatta skillnader mellan FFA och VAC´s beräkningar. Främst skiljer motståndet men även dragkraften är något lägre i CFD beräkningarna. Orsakerna till skillnaderna visade sig ligga i ytterligare geometriska skillnader i roder och luftintag. Rodren gav högre motstånd och luftintaget lägre massflöde vid högre machtal. En annan viktig faktor är bleedluft från luftintagen. I CFD räkningarna sätts bleed till ett fixt värde medan VAC räknat på verkliga förhållanden. Trots de nedslående resultaten visar ramjetmetodiken på stor potential. Skillnaderna kan förklaras med handboksmetoder. Ett kvarstående problem är dock bleedflödet. Troligen krävs separata luftintagsräkningar och förhoppningsvis kan en bleedmodell integreras i metodiken.