Weapons and protection division, annual report 2001

Författare:

 • Wahlgren Kristina

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0395--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Vapen
 • robotar
 • ammunition
 • stridsdelar
 • projektiler
 • explosivämnen
 • krut
 • pansar
 • skydd
 • årsrapport
 • weapons
 • missiles
 • munitions
 • warheads
 • projectiles
 • explosives
 • propellants
 • armour
 • protection
 • annual report

Sammanfattning

Årsrapport för FOI Avdelningen för Vapen och Skydd. Verksamheten inom avdelningens institutioner beskrivs i sammandrag. Rapporten ger även en allmän beskrivning av avdelningens mål, verksamhet, organisation och ekonomi. Information ges om våra anläggningar, vetenskapliga och tekniska kompetenser och utrustningar. Avdelningens vetenskapliga publikationer samt rapporter till uppdragsgivare är förtecknade. Rapporten är skriven på engelska.