Civil-militär samverkan och samordning i Sverige under efterkrigstiden

Författare:

 • Carlbom Olle
 • Ekebjär Göran
 • Kaiser Magnus

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0418--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • samverkansbehov
 • samverkansformer
 • civila myndigheter
 • militärt försvar
 • ledningsnivåer
 • forms of cooperation
 • demand for cooperation
 • civil authorities
 • military defence
 • command and control structures

Sammanfattning

l rapporten behandlas civil-militär samverkan och samordning i Sverige under efterkrigstiden. Tyngdpunkten ligger på Samverkan och samverkansformer. Dessa samverkansformer har påverkats av olika behov eller uppgifter för civil-militär samverkan och samordning. Tre övergripande uppgifter identifieras, nämligen civilt stöd bil det militära försvaret, operativ samordning samt det militära försvarets stöd till samhället Den civil-militära samverkan och samordningen var under 1940- och 1 950-talen relaterat till andra världskrigets erfarenheter. Frågor som då skulle hanteras var bl. a. hantering av flyktingströmmar, och tillhandahållandet av försörjningsmedel. Det militära försvarats rekvirerande av civila resurser efter eget behov skapade ett civilt behov av en mer organiserad relation mellan civila myndigheter och det militära försvaret. En samordnad civil-militär krigsplanläggning tillkom på alla nivåer för att reglera resursuttag. Civil-militär samverkan och samordning utvecklades utifrån den strukturella förutsättningen att Sverige inte har haft en stående armé. l rapporten identifieras över tiden olika civila och militära b~ som skapat samverkan och samordning. Olika samverkansformerna identifieras över Man och mellan olika ledningsnivåer. Samverkansformerna har varit samverkansorgan, liksom utbildnings- och övningsverksamhet samverkan genom nätverk, lagar, förordningar och instruktioner, samt olika grupperingsprinciper. l rapporten diskuteras historiska skillnader och likheter med dagens situation.