Report from the 2nd international workshop on demining, May 15th, 2001 at Grindsjön, Sweden

Författare:

  • Janzon Bo
  • Gustavsson Matts

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0424--SE

Sidor: 70

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Minröjning
  • demining

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar den forskning och utveckling som pågår inom området minröjning. Rapporten inkluderar det material som presenterades av respektive land och även resultatet från de fyra arbetsgrupperna, Close in detection, Detection of explosives, Multisensor och Robotics and Remote detection. De organisationer som var representerade är Dstl/DERA från Storbritannien. CCMAT från Kanada, TNO från Holland och FOI från Sverige.