Approximate solutions to slightly viscous conservation laws

Författare:

 • Efraimsson Gunilla
 • Kreiss Gunilla

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0454--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Asymptotiska utvecklingar
 • stöt
 • stabilitet
 • konserveringslagar
 • approximativa lösningar
 • symmptotic expansions
 • shocks
 • stability
 • conservation laws
 • approximate solutions

Sammanfattning

Approximativa lösningar till något viskösa konserveringslagar i en dimension studeras. Lösningarna konstrueras av två asymptotiska utvecklingar vilka avslutas efter den tredje ordningens term. En inre lösning är giltig inuti gränsskiktet kring stöten medan en yttre lösning är giltig i det övriga området. De två lösningarna kopplas ihop i ett matchningsområde. Baserat på stabilitetsresultat som finns bevisat i [10], visar vi att för ett givet tidsintervall är skillnaden mellan de approximativa lösningarna och den riktiga lösningen inte större än O(e), där e är viskositetskoefficienten.