Nonlocal instability analysis based on the multiple-scales method

Författare:

  • Johannesson Jens
  • Hanafi Ardeshir

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0463--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Multipla skalor
  • icke-lokal stabilitet
  • multiple scales
  • nonlocal instability

Sammanfattning

Multiple-scales (MSC) används för att undersöka instabilitet hos icke-parallella, kompressibla, kvasi tredimensionella gränsskikts flöden. Den modellerar kinematisk och konvektiv förstärkning av vågor med svagt divergenta eller krökta vågstrålar och vågfronter som propagerar i ett svagt icke-likformigt flöde. Stabilitets ekvationerna är skrivna i ett system av ordinära differential ekvationer i ett generellt ortogonalt krokformigt koordinat system. Nollte-ordningens ekvationer är homogena och bestämmer störningarnas rörelse i ett parallellt flöde och icke-lokala effekter är beräknade från de inhomogena första-ordningens ekvationer. Ekvationerna omskrivna som ett system av första ordningens differential ekvationer är diskretiserade med hjälp av ett kompakt finit differens schema. För validering av Multiple-scales tekniken, har vi jämfört tillväxthastighet med resultat från ´parabolized stability equations´ (PSE).