A note on an erosion criterion in AUTODYN

Författare:

  • Westerling Lars

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0476--SE

Sidor: 10

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Numerisk erosion är en teknik som användes i Lagange-program för att ta om hand kraftigt distorderade celler. Ett av erosionskriterierna i AUTODYN använder en effektivtöjning som kallas "instantaneous geometric strain". Vissa egenskaper hos denna töjning studeras, och vi visar att den kan vara noll även för celler som genomgått stora deviatoriska deformationer.