Robusta transportsystem i linje med hållbar utveckling - en pilotstudie

Författare:

 • Dreborg Karl Henrik
 • Åkerman Jonas
 • Eriksson Björn

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0480--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • robust
 • sårbart
 • hållbart
 • transporter
 • IT
 • vulnerability
 • sustainable
 • transport
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Syftet med studien är att genom fallstudier pröva hur visioner om ett hållbart transportsystem kan förenas med visioner om ett robust samhälle och belysa konsekvenser med avseende på systemens sårbarhet. Fokus ligger på sådana urbana transportsystem som är starkt beroende av IT för sin funktion. De tre fallstudierna behandlar helautomatiska spårsystem, internethandel med hemkörning av dagligvaror samt utökade kollektivtransporter med realtidsinformation. Fallstudierna omfattar en analys av systemen med avseende på bl a miljöeffekter, tillförlitlighet/åtkomlighet, effekter vid felfunktion, redundans och åtgärdbarhet. En viktig faktor är hur olika systemnivåer samverkar i de olika fallen. Om en del av transportsystemet slås ut kan dess funktion ofta ersättas av andra transporter eller av IT. En generell slutsats från studien är att de transportsystem som behandlats kan göras minst lika robusta som dagens system, förutsatt att hänsyn tas till sårbarhetsaspekten när de olika systemen utformas i detalj.