An agent architecture for an unattended ground sensor network

Författare:

  • Brännström Mikael

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0500--SE

Sidor: 45

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • agenter
  • arkitektur
  • autonomt marksensornät
  • målföljning
  • agents
  • architecture
  • unattended ground sensor network
  • tracking

Sammanfattning

Den tekniska evolutionen det senaste årtiondet som resulterat i nya, små och billiga sensorer har möjliggjort utveckling av autonoma marksensornät. Pusselbiten som saknas är en arkitektur som gör det möjligt för autonom detektion, spårning och klassning av objekt i det bevakade området samtidigt som nyttjande av sensorer och kommunikation minimeras. En arkitektur för ett autonomt marksensornät med mobila spåragenter som förflyttar sig i nätverket alltefter som de spårade objekten rör sig, har utvecklats och implementerats. Transport av sensordata, datafusion och strömsparfunktioner hanteras också av agenter. Simulerade sensorer genererar sensordata utifrån objekt i simuleringsmiljön. För att stödja flera olika sensortyper har ett generellt abstraktionslager med osäkerhetsytor och sensormodeller skapats. Resultatet är ett generellt och robust autonomt marksensornät som kan upptäcka och spåra flera objekt samtidigt som nätet skalar upp när man ökar antalet sensorer och beräkningsnoder.