Conservative difference formulations, energy estimates and artificial dissipation

Författare:

  • Carlsson A
  • Nordström J

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0509--SE

Sidor: 45

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Artificiell dissipation
  • energiuppskattning
  • konservativ formulering
  • artificial dissipation
  • energy estimate
  • conservative formulation

Sammanfattning

En artificiell dissipation för linjära och icke-linjära hyperboliska Cauchy-problem bestäms så att en energiuppskattning erhålls trots en konservativ formulering av problemen. Differentialekvationerna löses med andra-, fjärde- och sjätte ordningens differensoperatorer, som alla satisfierar "summation-by-parts" egenskaper. Dissipationstermerna bestäms så att noggrannhetsordningen inte påverkas.