Aspekter på användarvänlighet hos ett datorprogram, avsett som forskningsprototyp med tillämpning på SubTrack, en simulator för ubåtsföljning

Författare:

 • Olausson John

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0512--SE

Sidor: 90

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Användarvänlighet
 • användbarhet
 • människa-datorinteraktion
 • MDI
 • gränssnitt
 • prototyp
 • usability
 • human-computer interaction
 • HCI
 • interface
 • prototype

Sammanfattning

Rapporten kommer att behandla användarvänligheten hos en interaktiv, datorbaserad forskningsprototyp, tillämpad på ubåtsföljningsprogrammet SubTrack. Arbetet resulterar i ett designförslag för en användarvänlig version av SubTrack, anpassad för en användarroll: demonstratörens. En förbättrad gränssnittsdesign föreslås för demonstratören genom omstrukturering av gränssnittets komponenter. Endast få tillägg till programmets funktionalitet föreslås. Den tid som demonstratören har att sätta sig in i programmet är begränsad och hon måste klara sig utan hjälp, då demonstrationen ofta sker utanför den normala arbetsplatsen. Användarvänligheten behöver utvecklas så att användaren enkelt kan utföra sina uppgifter, med ett minimum av handgrepp. Rapporten innehåller en beskrivning av det befintliga SubTrack och den miljö där programmet har vuxit fram. En kartläggning har gjorts av de brister som finns för en demonstratörs interaktion, och ett förslag till förändringar för en utvecklad version av SubTrack ges. Rapporten avses främst att användas som ett designförslag för SubTracks användargränssnitt, vid en eventuell vidareutveckling. Rapporten skall dock även kunna användas som ett exempel på användarvänlig design vid utveckling av liknande prototyper, främst inom FOIs avdelning för Ledningssystem.