Signalanalys och val av störsignal mot syntetisk apertur radar

Författare:

 • Einarsson Johan

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0526--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SAR
 • störning
 • SNR
 • frekvensestimering
 • lineär FM
 • SAR
 • jamming
 • SNR
 • frequency estimation
 • linear FM

Sammanfattning

Syntetisk apertur radar (SAR) tillhandahåller högupplösande markbilder oberoende av regn, dimma eller mörker. I militära scenarion används störsändare för att neutralisera SAR som en källa för strategisk information. Denna rapport tar upp ett tillvägagångssätt för att maximera störenergin i en SAR-mottagare med minimal utsänd störeffekt. En snabb och noggrann signalanalys har utvecklats i syfte att undvika triggning på felaktiga signaler samt tillåta användning av en smalbandig störsignal. Simuleringar har genomförts för att utvärdera användandet av olika frekvensmätningsalgoritmer för signalanalysen. Ytterligare simuleringar och utvärderingar, med utgångspunkt från en SAR:s funktionalitet, har gjorts för att hitta en effektiv störform. Resultat visar att störning av en SAR blir effektivare om den görs frekvenshoppande samt sker på frekvenser nära mittenfrekvensen i det momentana frekvensbandet. En signalanalys som använder en fasestimeringsalgoritm följd av en Goertzel algoritm tillåter användande av en stegvis mer smalbandig störsignal, vilket medför maximering av störenergin i SAR-mottagaren. Slutligen konstateras det att det bästa störalternativet i ett inledande stadie av signalanalysen, då ingen information om det momentana frekvensbandet finns, är repeterstörning.