Detektion av explosivämnen

Författare:

 • Kjellström Ann
 • Carlsson Håkan
 • Sarholm Lena
 • Holmgren Erik
 • Ericsson Magnus

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0585--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Detektion
 • explosivämnen
 • landminor
 • detection
 • explosives
 • land mines

Sammanfattning

Detektion av explosivämnen, som läcker ut från nedgrävda landminor och OXA genom kemiska metoder. Rapporten beskriver nyutvecklade upparbetnings- och analysmetoder för luft-, vatten- och jordprover som innehåller TNT och relaterade föreningar i mycket små koncentrationer.