A non-isotropic Potts model for resource allocation

Författare:

 • Bengtsson Mats

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0676--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • simulerad termalisering
 • klustring
 • Pottsspinn
 • resursallokering
 • medelfältsteori
 • sensorhantering
 • simulated annealing
 • clustering
 • Potts spins
 • resource allocation
 • mean field theory
 • sensor management

Sammanfattning

En Pottsmodell med en icke-isotropisk växelverkan används för att lösa problemet med att allokera ett antal dynamiska objekt till ett antal fasta positioner. Allokeringen sker på ett sätt, som optimerar en till problemet given funktion. En medelfältsapproximation används för att reducera beräkningstiderna. Metoden kan exempelvis användas i avancerade sensortillämpningar.