Användbarhetsutvärdering av FUM SLB med avseende på tidskritisk ledning

Författare:

  • Fransson Johan
  • Albinsson Pär-Anders
  • Stjernberger Johan
  • Axelsson Markus

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0677--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • FUM SLB
  • användbarhet
  • utvärdering
  • usability
  • evaluation

Sammanfattning

Stridsledningssystemet SLB har använts under övningar sen 1999 och har utvecklats kontinuerligt. Som en del i denna utveckling har data samlats in för att analysera och utvärdera hur systemet fungerar. Denna rapport tar upp tre försök där enkäter för utvärdering av uppfattande av systemet, loggning av interaktion med systemet och insamling av radiokommunikation försöker ge en bild av systemet och dess fortsatta utveckling. Från enkäterna kommer resultat som bl a pekar på att rätt funktionalitet och snabbhet är de viktigaste aspekterna, före grafisk utformning och lättlärdhet vilket ger en generell och grundläggande viktig riktning för vidare designbeslut. Interaktionsloggarna pekar på förbättringsmöjligheter för karthantering och att stora variationer finns bland användarna av systemet. Detta är också viktiga aspekter att ta hänsyn till i fortsatt utveckling. Analysen av kommunikationen ger en bild av informationsflöde och -behov. Vktiga resultat här är att hitta vilken information som systemet kan underlätta att hantera och vilka delfunktioner som systemet måste innehålla som är anpassade utifrån specifika informationsbehov.