Datorgenererade styrkor - Metoder och möjligheter

Författare:

 • Castor Martin
 • Wallin Niklas
 • Nilsson Sten-Åke
 • Moradi Farshad

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0688--SE

Sidor: 77

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • M&S
 • CGF
 • datorgenererade styrkor
 • simulering
 • kognitiv modellering
 • HBR
 • arkitekturer
 • MSI
 • M&S
 • CGF
 • computer generated forces
 • simulation
 • cognitive modelling
 • architectures
 • human factors

Sammanfattning

Modellering och simulering (M&S) är ett kraftfullt verktyg som används för att stödja utveckling av framtida militära koncept och system såväl som till att förbättra träning och användning av befintliga styrkor och utrustningar, samt att i förväg analysera militära operationer i nya miljöer. Det finns ett antal teknologier som har stor betydelse för resultatet när man utnyttjar simuleringar för militära ändamål. Datorgenererade styrkor (Computer Generated Forces, CGF) är en sådan teknologi. CGF erbjuder representationer av militära enheter på olika aggregationsnivåer, och användes alltmer för att befolka distribuerade simuleringar. Försvarsmakten har behov av mer realistiska modeller av mänskliga operatörer i sina simuleringar. FOI har sedan 2001 i uppdrag att genomföra studier inom området. Syftet med projektet är att skapa en grund för utveckling av CGF och att bygga upp ett komponentbaserat bibliotek med representativa kognitiva och beteendevetenskapliga modeller av operatörer vilka kan användas i olika simuleringsmiljöer. Denna rapport är en beskrivning av det arbete som utfördes under 2001 och 2002. Arbetet handlade dels om att inventera marknaden vad gäller arkitekturer och verktyg och att utvärdera ett par olika arkitekturer genom att utveckla enkla modeller av flygförare. Under 2002 har arbetet också fortsatt med utveckling av flera prototyper, design av struktur och gränssnitt hos modellkomponenter samt en påbörjad uppbyggnad av komponentbaserade bibliotek. Slutsatser och projektets planer för fortsatt arbete redovisas också i rapporten.