Informationskedjor för NBC-beslutsstöd : en byggsten för det framtida försvaret

Författare:

 • Morin Magnus
 • Jenvald Johan
 • Rejnus Lars

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0789--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Nätverksbaserat försvar
 • NBF
 • NBC-beslutsstöd
 • testbädd
 • Network Centric Defence
 • NCW
 • NBC Decision Support
 • Test bed

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur några befintliga sensorsystem för Totalförsvaret och modeller utvecklade vid FOI NBC-skydd kombinerades till en nätverksbaserad prototyp för NBC-beslutsstöd. Prototypen användes vid två demonstrationer för att illustrera hur informationskedjor genererar systemeffekt inom funktionen NBC-skydd. Baserat på erfarenheterna från utvecklingen av prototypen och synpunkter och diskussioner vid demonstrationerna belyser rapporten några centrala frågeställningar i utvecklingen av framtidens NBC-funktion. Frågeställningar som belysts är exempelvis interoperabilitet, funktionsorientering, kraftsamling i informationsrymden, expertmedverkan på distans, ledningsmodeller och samverkan för att erhålla relevant information från många oberoende informationskällor. En slutsats är att förenklade prototyper på systemnivå kan användas för att konkretisera frågeställning och begrepp så att de kan penetreras och diskuteras i ett större forum. På så sätt kan glappet mellan vision och tillämpning överbryggas till gagn för utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret. En annan slutsats är att konkretiseringen som sker är ett stort stöd för all den personal, på olika nivåer inom totalförsvaret, som ska ta del av och genomföra olika typer av framtida uppdrag.