Search of orphan gamma radiation sources

Författare:

  • Ulvsand Thomas
  • Finck Robert R

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0797--SE

Sidor: 23

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Orphan sources
  • gamma search exercise
  • Barents Rescue 2001
  • försvunna strålkällor
  • gammasökövning

Sammanfattning

Rapporten beskriver övning Gamma Search Cell som skedde inom ramen för Barents Rescue 2001. Syftet med övning GSC var att ge mätteam från Österrike, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige söka efter 31 olika gammastrålkällor under realistiska förhållanden och att rapportera sina resultta. Sökningen genomfördes med helikopter och bil. De deltagande teamen var möjda med övningen och möjligheten den gav att öva och utbyta erfarenheter med andra team. Rapproten ger information om hur övningen formades, sökresultat och vilka slutsatser som kan dras. Resultatet visar på de svårigheter som denna typ av uppgifter ger. Rapporten avslutas med en del idéer om framtida övningar.