On determining multiple positions and velocities from bistatic measurements - fast bistatic association in AASR

Författare:

  • Herberthson Magnus

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0815--SE

Sidor: 19

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • distribuerat radarmätverk
  • bistatiska mätningar
  • associering
  • ditributed radar network
  • bistatic measurements
  • association

Sammanfattning

Rapporten behandlar en metod för snabb bistatisk associering och positionering av mål i ett radarsystem à la AASR -Associativ apertursyntesradar. AASR består av ett ytdistribuerat nätverk av radarstationer där radarstationerna kan verka monostatiskt och bistatiskt. Stationerna antas inte ha någon vinkelupplösningsförmåga, vilket innebär att tillgänglig information om mål är avstånd (monostatiskt eller bistatiskt) samt motsvarande dopplerinformation. Problemet att korrekt para data från en sensor med data från en annan sensor, där data skall paras om de härrör från samma mål, kallas associeringsproblemet. I denna rapport redovisas en ny metod för snabb associering som endast använder bistatiska mätningar. Den främsta fördelen, vid sidan av det faktum att antalet bistatiska konfigurationer är fler än de monostatiska dito, är att bistatiska mätningar har en överlägsen förmåga att upptäcka smyganpassade mål.