Modelling photonic band structures

Författare:

  • Rung Andreas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0838--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • fotonbandgap
  • modellering
  • IR
  • photonic band gap
  • modelling

Sammanfattning

Ett programpaket har använts för att beräkna och jämföra fotonbandstrukturerna för två material: ett bestående av dielektriska cylindrar i ett kvadratiskt gitter, och inversen av detta - ett material bestående av cylindriska lufthål i en dielektrisk matris. Uppkomsten av och skillnaderna mellan TE- och TM-gap har jämförts. Transmittans för normalt infall beräknades för båda materialen med tjockleken 8 µm. Fotonbandgapets bredd vid bandstrukturens X-punkt har beräknats som funktion av cylindrarnas packningsgrad för de båda materialen.