Utformning bergtunnlar. Etapp 10

Författare:

 • Berglund Roger

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0873--SE

Sidor: 112

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Bergtunnlar
 • luftstötvåg
 • komplexa geometrier
 • fortifikation
 • experiment
 • barriärer
 • rock tunnels
 • air blast
 • complex geometry´s
 • fortification
 • experiments
 • barriers

Sammanfattning

För att studera luftstötsvågsutbredningen i ett tunnelsystem påbörjades ett projekt 1995 med försök i full- och modellskala. Fullskaleförsöken har utförts i en bergtunnel på Älvdalens skjutfält. I denna etapp (Etapp 10) studerades effekten av olika små hål (<1 m2) i en barriär. Syftet var att se om diverse utrustning får tillräckligt skydd bakom en barriär som ej är helt tät. Tryckuppbyggnaden studerades i hela tunneln men tonvikten låg på effekterna bakom barriären. Dessa försök genomfördes endast som fullskaleförsök. Som laddning användes 125 respektive 625 kg Prillit på olika avstånd från barriären.