Routing med garanterad tjänstekvalitet i taktiska mobila ad hoc-nät

Författare:

  • Persson Katarina

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0886--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • routing
  • ad hoc-nät
  • garanterad tjänstekvalitet
  • ad hoc network
  • QoS

Sammanfattning

Trådlösa kommunikationssystem är en viktig del i framtidens militära operationer. Kraven som ställs på ett taktiskt radionät är många, bland annat robusthet, säkerhet, mobilitet och dessutom garanterad tjänstekvalitet, QoS. Man ska kunna lita på att informationen som sänds kommer fram inom en viss tid. Genom att använda mobila ad hoc-nät kan många av kraven uppfyllas, och man är också oberoende av fast infrastruktur. En avgörande del i ad hoc-nätet är routingmetoden, d.v.s. metoden för att hitta vägar genom nätet och upprätthålla dessa. Routingmetoden ska vara så effektiv som möjligt för att kunna utnyttja nätets kapacitet i så hög grad som möjligt. Hög mobilitet och snabba topologiförändringar ställer höga krav på routing i taktiska mobila ad hoc-nät. Vi undersöker i den här rapporten hur olika routingmetoder kan uppfylla våra krav på QoS. Det visar sig att routingprotokollen för ad hoc-nät i hög grad saknar möjlighet att ge QoS, men att de är under utveckling. Man kan konstatera att det är de proaktiva routingprotokollen som bäst utnyttjar övrig information som finns i nätet och kan ha de mest komplexa QoS-metoderna.